Közjegyzők Közlönye 2022/1

  • Boóc Ádám: Néhány megjegyzés az öröklési jog fejlődéséhez a délszláv államokban, különös figyelemmel Szerbiára (5)
  • Tőkey Balázs: Hogyan lehetne növelni az élő végrendeletek hozzáférhetőségét és hatékonyságát? (17)
  • Parti Tamás: Bevezetés a MOKK adatstratégiájához (25)
  • Bodzási Balázs: A felmondás közjegyző általi tanúsítására vonatkozó szabályok, különös tekintettel a Kúria 3/2020. PJE határozatában foglaltakra (38)
  • Szűcsné Keresztény Réka: Az értékpapírszámla ideiglenes hatályú átadása (45)
  • Kecskeméti Ágnes: Jogutódlás a zálogkötelezett személyében – érvek és ellenérvek a bírói gyakorlat tükrében (52)
  • Sajtószemle (67)
  • Summar, Zusammenfassung, Résumé (70)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.