Ügyvédek Lapja 2021/1

 • Varga Zs. András: Számíthat együttműködésemre a törvények keretei között az ügyészi szervezet, az ügyvédi kar és mindenki, aki a Kúriától kér döntést az ügyében (2)
 • Hogy jobban lássuk az erkölcs és jog határait, összefüggéseit (6)
 • Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény fogalma a katolikus teológiában és az egyházjogban (7)
 • Sulyok Tamás: Bűn és bűnhődés az Alkotmánybíróság gyakorlatában (10)
 • Osztovits András: Igazságszolgáltatás a digitális korban (13)
 • Háger Tamás, Bakó József: A védelmet is érintő változások a másodfokú büntetőeljárásban (17)
 • Fenyvesi Csaba: A felismerésre bemutatás – védőügyvédi szemmel (21)
 • Szánthó Pál: Hogyan törleszthető részletekben a fegyelmi pénzbírság (26)
 • Bölcskei Krisztián, Hajdu Krisztina, Jasku Zsolt: A visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásáról (28)
 • Interjú Bógyi Attilával: A kamarai tagok kötelező továbbképzésének eddigi tapasztalatai (32)
 • Frivaldszky Gáspár: A felhőszolgáltatások adatvédelmi kérdései az uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) fényében (34)
 • Fazakas Zoltán József: Az ügyvédi megbízási szerződés kapcsolata az eredményelvárással és megbízási díjjal (37)
 • Kaszás Beáta: Tizenöt éves a Budapesti Ügyvédjelölti Tagozat (41)
 • Iglódi Endre: In memoriam: Dr. Pusztai Imre (1949-2020) (45)
 • MÜK elismerés a Kúria leköszönő elnökének (45)
 • A Magyar Ügyvédi Kamara kitüntetettjei (46)
 • A MÜK szakmai bizottságának állásfoglalása Cégalapítás külföldi állampolgárok esetén külföldön történő aláírással (48)