Valóság 2023/8

 • Búcsú Károlyi Andrástól (1)
 • Jean Renaud: Egalitarizmus és rejtett bosszúvágy (2)

Századok

 • Jakabffy Imre: Egy fiatal térképész szemén keresztül. Az 1946-os párizsi béketárgyalások (napló) 1. rész (17)
 • Somorjai Ádám: A visegrádi népek közös vonásairól (38)

Műhely

 • Szabó Kinga: A közösségi gazdaság mint a fenntartható fejlődés egyik alternatívája (48)
 • Bruckner Éva: Ecseri, a mindent túlélő informális piac (61)
 • Szalma József: A piacgazdálkodás (szerződési szabadság) és az intervenció (a szerződési szabadság magán- és közjogi korlátai) az európai és a magyar magánjogban (79)
 • Hortobágyi Gyöngyvér: 50 év néptánc – Honnan hova? (101)
 • Zsuráfszky Zoltán: A Balettintézettől a Magyar Nemzeti Néptáncegyüttesig (105)

Napló és kritika

 • Huber Szebasztián: A szeretet és a hűség szociológiája (110)

Külföldi folyóiratokból

 • April Nowell: A jégkorszak gyermekei (113)
 • Adrian Pabst: A balgaság egyetemei (120)
 • Zanny Minton Beddoes: A kövérek földjén (125)
 • A tőzsdézés alapjai (127)

Képek

 • Károlyi András grafikái (16, 47, 78, 100)

Valóság 2023/5

 • Harsányi Réka: Élményalapú interakció-tervezés a digitális művészetben (1)

Századok

 • Janek István: Dvortsák Viktor a magyar revízió szolgálatában és a szlovják kérdés (20)
 • Szabadváry Tamás: Adatok Borzsák István könyvtáros életrajzához (38)

Műhely

 • Bólya Anna Mária: Izzó planéták a hideg univerzumban – Markó Iván táncszínháza (42)
 • Martsa Piroska: Csöndes erő – Martsa István élete és munkássága (50)
 • Fülöp-Székely Anita: Hátrányos helyzetű szülők és az oktatás – Esettanulmány a szülői bevonódás témájában (53)
 • Udvaros József, Takac Ondrej: A fotogrammetria használata – Természetes anyagok és alkotások formáinak archiválása (66)
 • Utry Attila: Hunnia, nevében a sorsa (74)
 • Ménes András: Szülőnek lenni öröm – Benjamin Spock-portré (80)
 • Gáspár Zoltán Ernő: Tudományalapú vallásreformáció versus tradicionalizmus (83)

Napló és kritika

 • Turgonyi Zoltán: A konzervatív stratégia védelmében – Válasz a viszontválaszra (91)
 • S. Király Béla: Gongütés pennával – Interjú Nótáros Lajos íróval (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Gili Kliger: Adósod vagyok (121)
 • Befektetések és megtakarítások, avagy a biztos jövő kulcsa (127)

Képek

 • Károlyi András grafikái (79, 90, 112)

Valóság 2023/4

 • Előszó (1)
 • Cseporán Zsolt: Művészetigazgatás és művészetmenedzsment (2)

Századok

 • Zsupos Zoltán: Kik voltak a késő avar kor lovagjai a Kárpát-medencében? (12)

Műhely

 • Deákné Kecskés Mónika: Szakrális táncok és megjelenésük korunk zenéjében (23)
 • Ferencziné Ács Ildikó: Ugrótáncot jókedvemből (33)
 • Puskás Bernadett: Az ablak-motívum a hatvanas, hetvenes évek festészetébeen (43)
 • Balázs Géza: A művészet és a nyelv közös alapjai – Alapvetés a művészet és nyelv antropológiájához, ökológiájához és stratégiájához (51)
 • Szabó Adrienn: Zene és tánc – gesztusok találkozása (59)
 • Somogyi Krisztina: Koreografált térélmény – gondolatok az építészeti kritika változásáról (68)
 • Csatári Bence: Kis gézengúzból nagy popdíva. Koncz Zsuzsa karrierjének néhány epizódja korabeli dokumentumok tükrében (77)
 • Farkas Attila: Pop és eszemtörténet: a punk-példa (91)

Napló és kritika

 • Lengyel Zsanett: Művészeti barangolás Izlandon (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Martha Henriques: Lápi holttestek (110)
 • Zanny Minton Beddoes: Könyvek Kína eltitkolt múltjáról (114)
 • Douglas Murray: Az új vandálok (116)
 • Andrew Lawler: A zsidó vallás újabb keletű, mint korábban gondoltuk (119)
 • Natasha Khullar Relph: Rogyadozik az Egyesült Királyság társadalombiztosítási rendszere (122)
 • Jacob Stern: A pandémia óriási kézmosási bakija (124)
 • A komplexitás és a kapcsolódás feltétele. A kötődés és a bizalom szerepe (127)

Képek

Károlyi András grafikái (50, 58, 67)

Valóság 2023/3

 • Búcsúzunk Kapronczay Károlytól (1)
 • Tefner Zoltán: „Orosz kártya” – magyar történelem. A privát szféra amely meghatározhatja a nagyhatalmi politikát (2)

Századok

 • Bea Csaba: Március tizenötödike emlékezete Vácon a dualizmus korában (30)

Műhely

 • Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki tanítóképzőtől a Tokaj-Hegyalja Egyetemig. Egy modellváltás történeti gyökerei (52)
 • Fülöp-Székely Anita: Az átalakuló tanulási igények mint generációs jellemzők (60)
 • Hanák Gábor: A szűrt és szűk levegő ideje – Cseh Tamás a determinánsok vonzáskörében (68)
 • Kelecsényi László: Latinovits, a garabonciás (76)
 • Szekfű András: Bódy Gábor – az alkotó, a közeg és a démonok (79)
 • Bólya Anna Mária: Vujicsics Tihamér és a tradíció (90)
 • Szepessy Péter Donát: Táncházmozgalom. Táncház és mozgalom (97)

Napló és kritika

 • Oláh Zsolt: Magyarország – Olaszország: 1 -1 (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Frank Young: Az ezredfordulós generáció és a válás (112)
 • Erika Page: Életmentő változások: Angola aknamentesítésétől a forgalomcsillapításig Japánban (113)
 • Erik Butler: Az ördög, akit nem ismerünk: A XIX. század sátánja (115)
 • Pedro Raúl Montoro Martínez: Különböző nyelvek beszélői másféle színeket érzékelnek (118)
 • Elisabeth Landau: Hogyan változtatja meg az anyaság az agyat (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Az apává válástól összezsugorodik a nagyagy. Ez segíthet a szülői kötődés kialakításában (122)
 • Joseph Winters: Évente 380 millió tonna műanyagot gyártunk Amerikában, amelyből szinte semmit sem lehet igazán újrahasznosítani (123)
 • Kate Golembiewski: A hasonmásod ott jár valahol a világban, és valószínűleg a DNS-etek is közös (125)
 • A termelés és szolgáltatás új formái. Hozzáférésen alapuló, körforgásos és platformgazdaság (127)

Képek

 • Károlyi András (75, 78, 107, 111)

Valóság 2022/8

 • Grandpierre Attila: A kozmikus életösztön utat mutat az egészséges ökológiai civilizáció felé (1)

Műhely

 • Jakabffy Éva: „A filozófia 1900-as pillanata” Zalai Béla és William James gondolatainak tükrében (3. rész) (25)
 • Néma Judit Eszter: Népmeséink az értékszociológia kontextusában: A mitopoétikus világkép kognitív nyelvészeti megalapozottsága a Fehérlófiában (47)
 • Gálhidy Péter: Hol van a szobor helye? (55)

Századok

 • Deminger Orsolya: Hercegnői kegyekbe emelkedve… Dékány Balázs 12-es honvéd I. világháborús tevékenysége a Komáromi Lapokban közöltek alapján (61)
 • Ménes András: Kétszáz éve hunyt el William Herschel (74)
 • Kiss Dóra: A kommunizmus kultúrpolitikája Magyarországon. A könyvkiadás helyzete és az egyházi szamizdat megjelenése a Kádár-korszakban (76)

Napló

 • Turgonyi Zoltán: Erkölcs Isten halála után. Egy konzervatív-liberális elméleti párbeszéd kezdete? (92)
 • Kovács Dávid: Kordokumentum vagy/és szépirodalom. Lajta Erika: Kivezetés a szépirodalomból. Riportregény Szerdahelyi István irodalomtörténész életéről (109)

Külföldi folyóiratokból

 • Jeff Sebo: Az emberi kivételesség (111)
 • Denis Kaminev: Halott az orosz politika bohóchercege (116)
 • Scott Peterson: Az ukrán ortodox egyház szerint az evangéliumot kell követni, nem Putyint (120)
 • Sarah Hellewell: Sorvad az agyunk a covid után? (122)
 • John Butler: Henrietta Harrison: The Perils of Interpreting: The Extraordinary Lives of Two Translators between Qing China and the British Empire (A tolmácsolás veszélyei: Két fordító rendkívüli élete a Csing-Kínában és a Brit Birodalomban, Princeton, 2021, 312 oldal) című könyvének recenziója (124)
 • Zanny Minton Beddoes: Áldozat, nem vírushordozó. A járvány rontott a kínai hajléktalanok helyzetén (127)

Képek

 • Károlyi András grafikái (54, 60, 91)

Valóság 2022/6

 • Osztovits András: Bíróságok válaszúton – tradíció vagy megújulás? (1)
 • Ádám Péter: Tocqueville, a szociológus (12)

Századok

 • Kövecses László: Nemzetépítő felekezetek Közép-Európában (18)
 • Kovács Dávid: Művészetfelfogás és kultúrkritika az Egész igézetében (24)
 • Lányi Gusztáv: Békecsászár és/ vagy alkalmatlan politikai vezető? Történelmi-szociálpszichológiai elemzés IV. Károlyról (32)
 • Varga M. János: Kilenc magyar „politikai fogoly” sorsa a hitleri Németország „munkatáborában” (53)

Műhely

 • Jakabffy Éva: „A filozófia 1900-as pillanata” Zalai Béla és William James gondolatainak tükrében (1. rész) (63)
 • Keller Krisztina, Tóth-Kaszás Nikoletta, Kovács László, Knausz Lívia: Másképp látják-e a különböző generációk egy magyar középváros élhetőségét? (78)

Napló és kritika

 • Holovicz Attila: A Természetjogállamról. Kritikai megjegyzések Turgonyi Zoltán könyve kapcsán (96)
 • Szathmáry István: A Pars pro toto könyvsorozat eddig megjelent köteteiről (111)
 • Kapronczay Károly: Lengyel hétköznapok az 1980-as évek elején. A Szolidaritás naplója (114)

Külföldi folyóiratokból

 • Stephanie Hare: A mesterséges intelligencia térnyerésével sokat nyerhet Nagy-Britannia – de csak ha jól csinálják! (118)
 • Peter Rose: Az Australian Book Review interjúja Mary Beard ókortörténésszel (119)
 • AJ Naddaff: „A kultúra városa”. a libanoni színész új szerepet talál magának a színházak újjáélesztőjeként (121)
 • David Chaffetz: Temesvári Oszmán: Prisoner of the Infidels: The Memoir of an Ottoman Muslim in Seventeenth-Century Europe (A hitetlenek foglya: Egy oszmán muszlim emlékiratai a 17. században, Giancarlo Casale [ford., szerk.], University of California Press, 2021. szeptember, 197 oldal (122)
 • Ani Kokobobo: Hogyan olvassunk Dosztojevszkijt és Tolsztojt Oroszország Ukrajna ellen vívott háborúja alatt? (124)
 • Kate Viner: Az Observer álláspontja Németországnak az ukrajnai háborúra adott válaszát illetően (127)

Képek

 • Károlyi András grafikái (23, 52, 77, 113)