Rubicon 2023/9

Nagyító alatt: Az első magyar királyné

  • Zsoldos Attila: Gizella. A keresztény hit túszából első magyar királyné (4)
  • Csákó Judit: Kegyes királyné vagy ármánykodó asszony? Bajorországi Gizella eltérő megítélései a krónikairodalomban (12)

A hónap témája: Kettős honfoglalás

  • M. Lezsák Gabriella: László Gyula kolozsvári évei, 1940-1949
  • Szabados György: Kettős honfoglalás. A „termékeny bizonytalanság” jegyében. László Gyula elméletéről az írott források alapján (30)
  • Hoppál Mihály: A honfoglaló magyar nép élete. László Gyula az ősi magyar hitvilágról (42)

Dosszié: Internacionálék

  • Kántás Balázs: A Fehér Internacionálé. Magyar-bajor-osztrák titkos szervezkedés, 1920-1921 (50)
  • Kolontári Attila: A világforradalom pártja. A Komintern (60)
  • Hahner Péter: A IV. Internacionálé (76)