Magyar Jog 2022/6

Tanulmányok

 • Szentgáli-Tóth Boldizsár: A robotok jogi személyiségének koncepciója és annak lehetséges hatásai a demokráciára – Miért ne adjunk szavazati jogot a mesterséges intelligenciáknak (321)
 • Mezei Kitti: Diszkrimináció az algoritmusok korában (331)
 • Kálmán Kinga: Lázálom, vagy realitás? – A mesterséges intelligencia megjelenési lehetőségei az igazságszolgáltatásban (339)
 • Hodula Máté: Adalékok a büntetőjog és a digitalizáció kapcsolatához (351)
 • Agócs Petra Márta: Az önvezető járművek által felvetett problémákra adható lehetséges válaszok a magyar büntetőjog alapján (361)
 • Móczár Dóra: Mesterséges intelligencia és a büntetőjogi felelősségi kérdések, különös tekintettel az önvezető autókra (367)

Szemle

 • Grund Borbála: Recenzió Mezei Kitti A kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban című könyvéről (381)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjogi Szemle 2021/4

Fókusz

 • Herdon István, Rab Henriett: Hogyan írható elő kötelezően a védőoltás a gazdasági munkaviszonyokban? (1)
 • Rixer Ádám: Az előválasztás jogi evolúciója Magyarországon (11)

Figyelő

 • Farkas Ádám: A multidiszciplinaritás helye, szerepe a védelem és biztonság szabályozásának és szervezésének komplex kutatásaiban (22)
 • Lux Ágnes: A család fogalmának nemzetközi és európai szabályrendszere (29)
 • Czebe András: Biológiai determinizmus „újratöltve” (37)
 • Lakatos István: „Civilizációk összecsapása” versus „A történelem vége”. A harmadik út lehetősége (41)
 • Kertész Gábor: Eutanázia és a gazdasági jog – gondolatok a német Alkotmánybíróság döntése nyomán (46)
 • Szabó Zsolt: A Grundgesetz és egyes intézményeinek hatása más államokban (50)

Futurum

 • Fazekas Cintia, Kálmán Kinga, Szentgáli-Tóth Boldizsár, Szerencsés Krisztián, Takács Judit: Demokrácia a pandémia árnyékában: választások a világjárvány idején a környező országokban (54)

Faktum

 • Chronowski Nóra: Etnikai közösséghez tartozók bírói védelme (64)

Fórum

 • Pap András László, Tóth Judit, Bán-Forgács Nóra: Kis magyar ombudsmanológia, az adatvédelmi ombudsman történeti perspektívái (67)
 • Kiss Rebeka: Recenzió Halász Iván – Szabó Zsolt Alkotmány és kormányzás Kelet-Európában című könyvéről (77)
 • Németh Martin: Jog és primordializmus – izgalmas jogászi paradigma dr. Tóth Máté könyvében (80)
 • Vincze Attila: András Jakab (szerk.): Die Methoden und theoretische Grundfragen des österreichischen Verfassungsrechts – Eine Einführung für Fortgeschrittene (85)
 • Szilvásy György Péter: Lőrincz Lajos nyomdokain járva – néhány szóban egy új közigazgatás-tudományi szak- és tankönyvről (87)

***

A folyóirat elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.