Állam- és Jogtudomány 2021/2

Tanulmány

  • Bakó Beáta: Bárcsak a magyar AB lenne ilyen „szűklátókörű”! A Bundesverfassungsgericht EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd (3)
  • Izsó Krisztina: A cselekvőképtelenek védelme – A francia, az osztrák és a magyar jog összehasonlító elemzése (30)
  • Kecskés D. Gusztáv: Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az 1956-os magyar menekültek nemzetközi jogvédelme (55)
  • Kiss Valéria, Maléth Anett, Tőkey Balázs, Hoffman István, Zsille Katalin, Dombrovszky Borbála: A gondnoksági perek empirikus vizsgálata (84)
  • Örkényi László: Jogalkotási hatásvizsgálat a fizetési meghagyásos eljárás értékhatára kapcsán – Egy társadalomtudományi kérdés megválaszolása ROC analízissel (115)

Recenzió

  • Balássy Ádám Miklós: Tóth J. Zoltán: Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás (145)
  • Kállai Péter: Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák Kelet-Közép Európában (149)
  • Molnár Noémi Fanni: Samuel Moyn: Not Enough – Human Rights in an Unequal World (153)
  • Prugberger Tamás: Kiss György: A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme (158)

Elektronikusan elérhető itt.