Világtörténet 2022/4

  • Bíró László: Népképviselet és a népi akarat képviselete (535)

Tanulmányok

  • Balázs Gábor: „A nép jó, a képviselői megvesztegethetőek” Az 1793-as francia alkotmányról (539)
  • Lajkó Ádám: A két világháború közötti szélsőjobboldal interpretációi a nyugati történetírásban (585)
  • Juhász Barnabás: Hol húzódjon a német-lengyel határ? Nemzeti önrendelkezés, területi követelések és harc a szénmezőkért Felső-Sziléziában a nagy háború után (635)

Műhely

  • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: Vitatott pontok az utolsó egyiptomi khedive magyar származású feleségének életében (659)

Szemle

  • Lévai Csaba: A brit oroszlán, az orosz sas és a keleti kérdés (671)
  • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: A kiszámíthatatlan Közel-Kelet létrejötte (675)
  • Farkas Ildikó: Trianon és Japán (679)
  • Pók Attila: Emlékezetpolitika és populizmus Délkelet-Európában (685)