Közgazdasági Szemle 2022/12

Tanulmányok

 • Dancsik Bálint, Marosi Anna, Szabó Beáta: Túl drága az olcsó hitel – a családi otthonteremtési kedvezmény támogatott hitelkamatainak vizsgálata (1493)
 • Heidrich Balázs, Jarjabka Ákos, Kása Richárd, Németh Tamás: Egyetemes értékek – piaci célok? A piacorientált szervezeti kultúra az átalakuló magyar felsőoktatásban (1507)
 • Berács József: Polányi hatása a marketingelméleti iskolákra (1533)
 • Claro Dániel, Havran Zsolt: A 2018-as labdarúgó-világbajnokság hatása a részt vevő labdarúgók értékére (1555)

Visszatekintés

 • Bartók László, Kovács György: A második világháborút követő gazdasági paradigmaváltáshoz vezető út Franciaországban (1577)

Könyvismertetés

 • Benczes István: Elmélettörténeten innen és túl… Farkas Beáta: A közgazdasági gondolkodás rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022, 490 o. (1597)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Valóság 2021/6

 • Búcsú Hámori József akadémikus úrtól, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnökétől (3)
 • Póczik Szilveszter: A 2015. évi menekültválság mélyebb okairól (3)
 • A Valóság cikkpályázat – 2021 eredményhirdetése (11)

Valóság cikkpályázat

 • Pető Zoltán: „Isten és a filozófus” – Molnár Tamás vallásfilozófiája (12)
 • Pánczél Hegedűs János: A molnári jobboldal ösvényein Molnár Tamás politikai filozófiai alapvetései a jobboldalnak (25)

Műhely

A művészet közege

 • Kollarik Tamás: A film mint stratégiai ágazat A filmtámogatás gazdasági és jogfejlesztő hatása Magyarországon (44)
 • Wesselényi-Garay Andor: A papír tere. Az építészeti kiállítás mediális lehetőségeiről (54)
 • Jarjabka Ákos, Kuráth Gabriella: A művészeti alkotások szerepe Avagy egy jubileumi projektnek lehet hosszú távú hatása a felsőoktatásban? (76)

Századok

 • Vörös Boldizsár: Nevek, számok, szimbólumok. Áldozatok és megörökítőik a Nemzet Vértanúinak Emlékművén 1929-1945 (84)
 • Turbucz Péter: Kóbor Tamás analízise bolsevizmusról és fehérterrorról (99)
 • Havasi János: Párizsi jegyzetek (Részletek a szerző készülő memoárkötetéből) (103)

Napló

 • Kapronczay Károly: Fájó Trianon (117)

Külföldi folyóiratokból

 • Walter Russel Mead: A wilsoni korszak vége. Miért vallott kudarcot a liberális internacionalizmus (119)

Képek

 • Károlyi András grafikái (24, 43, 102, 118)