Fontes Iuris 2022/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Salgó László Péterrel, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárával (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Szaniszló Krisztián: A kormányalakítás folyamata és a magyar parlamentáris kormányforma sajátosságai némi európai kitekintéssel (7)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Nemzetközi elfogatóparancs, ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelem – a nemzetközi és hazai jogi fogalmak összeegyeztethetőségének kihívásai (18)

Magánjog

 • Rábai Gábor: Egy lépés az nem lépés – tánclépések szerzői védelme a parketten és azon túl (29)

Európai és nemzetközi jog

 • Sereg Péter: A nemzetközi szervezetek és a pénzügyi szektor klímavédelemmel kapcsolatos tevékenysége (39)
 • Kissné Berta Rita: A forgalmi és helymeghatározó adatok megőrzése, valamint az azokhoz való hozzáférés és a bűnüldözés viszonyának alakulása az Európai Unió Bírósága ítéleteinek tükrében (46)
 • Jogértelmezés (50)
 • Konferencia-összefoglaló (53)

Hírek, események

 • Közéleti események (57)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (60)

Fontes Iuris 2021/3

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Varga Zs. Andrással, a Kúria elnökével (5)

Tanulmányok

Kiemelt tanulmány

 • Gyimesi Tamás Ferenc: Az I. világháború hatása a magyar polgári eljárásjogra és az igazságügyi szervezetre (9)

Közjog

 • Sereg Péter: A hazai központi költségvetési eljárás tervezési folyamatának jogi elemzése (18)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a rendes jogorvoslati szabályozást érintő változások (26)

Magánjog

 • Baranyi Róbert, Ujhelyi Dávid: A digitális szerzői jogi szabályozás legújabb lépcsője – a CDSM irányelv átültetésének háttere és eredményei (36)

Európai és nemzetközi jog

Traser Julianna Sára, Béres Nóra, Marinkás György, Pék Erzsébet, Benyusz Márta: Az uniós jog elsőbbségének elve az egyes tagállami alkotmánybíróságok joggyakorlatában (46)

 • Jogértelmezés (60)

Hírek, események

 • Közéleti események (64)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (70)

Elektronikusan elérhető itt.

Fontes Iuris 2020/4

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Kiemelt tanulmány

 • Élő Károly, Péter-Delbó Márta: A közjegyzői fegyelmi eljárások szabályozásának aktuális kérdései (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Szaniszló Krisztián: a közhatalmat gyakorló mint alkotmányjogi panaszos (10)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a nyomozást érintő változások II. (23)

Magánjog

 • Végvári Zsuzsanna: A GDPR és az Infotv. alkalmazásának elhatárosláa a jogalkalmazói, így különösen az igazságügyi szakértői adatkezelés során (34)

Európai és nemzetközi jog

 • Bencze Kata, Tallódi Zoltán: Magyar elnökség az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában – felkészülés és prioritások (41)

Jogértelmezés (48)

Hírek, események

 • Közéleti események (51)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (57)

Fontes Iuris 2020/6

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárral (5)

Kiemelt tanulmány

 • Doszpoly Orsolya, Barta Gábor, Novák István, Patai Péter: A hazai áldozatsegítés rendszerének aktuális kérdései (9)

Tanulmányok

Közjog

 • Szupera Péter, Molnár Csaba: Megszilárduló joggyakorlat – a teljesítési bírság kérdésköre (21)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a nyomozást érintő változások I. (27)

Magánjog

 • Szűcs Gábor: Az igazságügyi szakértői névjegyzék múltja, jelene és jövője (35)

Európai és nemzetközi jog

 • Kardos Melinda, Hasznos Viktória, Seres Eszter Lilla, Bencze Kata: Az Igazságügyi Minisztérium szerepe az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) tevékenységében (46)

Jogértelmezés (54)

Konferencia-összefoglaló (59)

Hírek, események

 • Közéleti események (63)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (67)