Fontes Iuris 2022/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Salgó László Péterrel, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárával (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Szaniszló Krisztián: A kormányalakítás folyamata és a magyar parlamentáris kormányforma sajátosságai némi európai kitekintéssel (7)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Nemzetközi elfogatóparancs, ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelem – a nemzetközi és hazai jogi fogalmak összeegyeztethetőségének kihívásai (18)

Magánjog

 • Rábai Gábor: Egy lépés az nem lépés – tánclépések szerzői védelme a parketten és azon túl (29)

Európai és nemzetközi jog

 • Sereg Péter: A nemzetközi szervezetek és a pénzügyi szektor klímavédelemmel kapcsolatos tevékenysége (39)
 • Kissné Berta Rita: A forgalmi és helymeghatározó adatok megőrzése, valamint az azokhoz való hozzáférés és a bűnüldözés viszonyának alakulása az Európai Unió Bírósága ítéleteinek tükrében (46)
 • Jogértelmezés (50)
 • Konferencia-összefoglaló (53)

Hírek, események

 • Közéleti események (57)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (60)