Politikatudományi Szemle 2022/1

Hatalmi kérdések

  • Horváth Szilvia: Mozgástértől a szabadságig: Hatalmi stratégiák és döntési dilemmák politika és tudomány találkozásakor (7)

Politikai diskurzusok és politikai nyelv

  • Molnár Anna, Takács Lili, Jakusné Harnos Éva: A Covid-19-világjárvány biztonságiasítása metaforikus politikai diskurzussal (33)
  • Szabó Lilla Petronella: Karnyújtásnyira a választóktól? A perszonalizáció vizsgálata a személyes névmásokon keresztül az Egyesült Államok politikai kommunikációjában (54)
  • Havasi Benigna: Bevezetés a politolingvisztikába. A politikai szókincs vizsgálatának lehetőségei (76)

Európapolitikák

  • Brucker Balázs: Az Európai Parlament szerepe a szubnacionális érdekek képviseletében (99)

Recenzió

  • Dobos Gábor: Egy kirakós darabjai (Bódi Ferenc: A helyi önkormányzatok születése Magyarországon. Antológia Kiadó. Lakitelek, 2020) (127)
  • Könyvfigyelő (133)
  • Összefoglalók (139)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.