Történelmi Szemle 2023/1

Somogyi Éva tiszteletére

  • Klement Judit, Manhercz Orsolya: Köszöntés (5)
  • Deák Ágnes: A bölcs, félénk Fabius Cunctátor: gróf Esterházy Móric (7)
  • Ress Imre: A horvát 1861. évi LXII. törvénycikk királyi szentesítésének legendája és legitimációs funkciója (29)
  • Vér Virág Eszter: Erzsébet császárné Magyarországon 1866 nyarán: fogadtatás, emlékezés, mítosz (43)
  • Manhercz Orsolya: „Istenem, istenem, ezentúl már Buda lesz a birodalmi székváros”. Udvari élet Pest-Budán a 19. században (65)
  • Cieger András, Matolcsi Réka: Királyhűség, állampolgári lojalitás, nemzeti identitás. Többes kötődések a dualizmus kori Magyarországon (87)
  • Ifj. Bertényi Iván: A delegáció főrendiház által választott tagjainak társdalmi háttere (99)
  • Gyáni Gábor: Szocializáció az arisztokrata családokban (123)
  • Konrád Miklós: Sportélet, polgárosodás és antiszemitizmus Magyarországon, 1867-1914 (139)
  • Klement Judit: Budapest és a malmok, 1841-2008 (155)