Történelmi Szemle 2021/3

Tanulmányok

 • Kuffart Hajnalka, Neumann Tibor: „Olyan szép kísérete lesz, mint kevés úrnak Itáliában”. Az esztergomi érseki udvartartás szervezése 1486/87 folyamán (323)
 • Papp Júlia: Az 1526. évi mohácsi csata helyszínének emlékezete (383)
 • Nagy Kornél: Konstantinápolyból Temesvárra. Minas Paronean örmény unitus misszionárius viszontagságai Erdélyben (1720-1738) (427)
 • Michael K. Silber: Kossuthot megáldja egy rabbi. Egy politikai legenda metamorfózisa (459)
 • Konrád Miklós: Vegyes házasság és asszimiláció. Érvek a keresztény-zisdiő házasság bevezetése mellett (483)
 • Keresztes Csaba: Az emigrációs Hungarista Mozgalom és az 1956-os forradalom (495)

Hagyaték

 • I. Tóth Zoltán: Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. II. rész (525)

Mérleg

 • Pritz Pál: Bárdossy László és Bajcsy-Zsilinszky Endre (557)

Történelmi Szemle 2021/2

Tanulmányok

 • F. Romhányi Beatrix: Az Alföld Árpád-kori népesedési és birtokviszonyai a tatárjárás előtt (161)
 • Szabó-Turákné dr. Póka Ágnes: A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között (193)
 • Dáné Veronka: Egy erdélyi főúri udvar a 17. század közepén. Kemény János continuus szolgái (207)
 • Szalai Ágnes: A helytartók, Bornemissza Anna és a „tanácsi rend” kormányzati szerepe I. Apafi Mihály 1663. évi távolléte idején (227)
 • Deák Ágnes: Ismeretlen konzervatív kiegyezéstervezet – 1864 (241)

Adattár

 • Szabó-Turákné dr. Póka Ágnes: A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között (259)
 • Hagyaték

  • I. Tóth Zoltán: Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. I. rész (289)

  Megemlékezés

  • J. Újváry Zsuzsanna: Zimányi Vera (1930-2021) (315)