Szociológiai Szemle 2022/1

Tanulmányok

  • Tomay Kyra, Lajos Veronika: A képzelt vidék – a lehetséges, megteremtett és megélt vidékiség (4)
  • Csurgó Bernadett, Horzsa Gergely, Megyesi Boldizsár: A vidékimázs és helyi identitás kutatásának lehetőségei és módszerei. Egy szisztematikus szakirodalom-elemzés eredményei (15)
  • Lajos Veronika, Szijártó Zsolt: A Káli-medence alakváltozásai 2.0. Régi és új elitek, vállalkozók, kulturális brókerek és a felelősség kérdése a rurális térben (41)
  • Tomay Kyra, Völgyi Bence: Közösség és dzsentrifikáció egy vidéki településen (65)
  • Nemes Gusztáv, Orbán Éva, Tomay Kyra: Meghasadt valóságok – dilemmák a turizmus és dzsentrifikáció szerepéről a vidék fejlődése kapcsán (88)
  • Balogh Pál Géza: Sajtkészítők a Balaton-felvidék helyi élelmiszerrendszerében. Táj és gazdaság összefüggései jelenkori kistermelői gyakorlatokban (114)
  • Vigvári András: A külterületi zártkertek benépesülése a lakhatási válság árnyékában. Egy Budapest környéki eset tanulságai (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.