Politikatudományi Szemle 2022/1

Hatalmi kérdések

 • Horváth Szilvia: Mozgástértől a szabadságig: Hatalmi stratégiák és döntési dilemmák politika és tudomány találkozásakor (7)

Politikai diskurzusok és politikai nyelv

 • Molnár Anna, Takács Lili, Jakusné Harnos Éva: A Covid-19-világjárvány biztonságiasítása metaforikus politikai diskurzussal (33)
 • Szabó Lilla Petronella: Karnyújtásnyira a választóktól? A perszonalizáció vizsgálata a személyes névmásokon keresztül az Egyesült Államok politikai kommunikációjában (54)
 • Havasi Benigna: Bevezetés a politolingvisztikába. A politikai szókincs vizsgálatának lehetőségei (76)

Európapolitikák

 • Brucker Balázs: Az Európai Parlament szerepe a szubnacionális érdekek képviseletében (99)

Recenzió

 • Dobos Gábor: Egy kirakós darabjai (Bódi Ferenc: A helyi önkormányzatok születése Magyarországon. Antológia Kiadó. Lakitelek, 2020) (127)
 • Könyvfigyelő (133)
 • Összefoglalók (139)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2021/2

Közpolitika

 • Farkas Eszter: Közpolitikai témák szerepe a pártválasztásban kampány előtt és után – egy longitudinális megközelítés eredményei (7)

Politikaelmélet

 • Illés Gábor: Blairtől Periklészhez. A politikai ítélőképesség kortárs realista felfogása és a „görög realisták” (27)
 • Balogh László Levente: Hannah Arendt Platónról és a politikai filozófia hagyományáról (47)
 • Horváth Szilvia: A klasszikus eszméje: a kortárs politikaelmélet egyik forrásáról (65)

Kitekintő

 • Árpási Botond: A politikai vezetés narratív konstrukciója. A magyarországi politikai vezetéskutatási munkák konstruktivista olvasata (87)

Recenzió

 • Laki Mihály: A Nemzeti Együttműködés Rendszere a világjárvány előtt (Brave New Hungary Mapping the „System of National Cooperation”) (115)
 • Zsiger Ádám: A velünk maradó ellenség (Horváth Szilvia, Gyulai Attila (szerk.): Dialógus, vita, diskurzus: Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról) (123)
 • Csizmadia Ervin: Lehet-e megítélés nélkül beszélni a politikai vezetésről? (Metz Rudolf: A politikai vezetés három arca. A vezetés értelmezési lehetőségei a gyakorlatai a demokráciában) (131)
 • Könyvfigyelő (141)
 • Abstracts (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.