Európai Jog 2021/6

Nekrológ

 • Dr. Horváth Jenő szerkesztőbizottsági tag emlékére (1)

Vezértanulmány

 • Gyeney Laura: COVID-19 – uniós polgárság és a szabad mozgás joga közegészségügyi válsághelyzetben (2)

Európai Jogi Fórum

 • Ungvári Álmos, Hojnyák Dávid: Gondolatok az alkotmányos identitásról a lengyel és a magyar alkotmánybíróság 2021-es határozata nyomán (12)
 • Harkai István: Érvek a sajtókiadványok kiadóinak uniós védelme mellett és ellen (17)

Jogharmonizáció

 • Szél Napsugár Ágnes: A fiscal szerepe a spanyol polgári perben – egy tagállami megoldás a kiskorúak érdekeinek védelmére a családjogi perekben (23)
 • Nyikos Attila: Az EU hidrogénstratégiája, szakpolitikái, jogi és támogatási eszközei, és ezek kölcsönhatása a jelenlegi magyar szabályozással (29)

Recenzió

 • Orosz Árpád: Recenzió Muzsalyi Róbert: Az EU-jog hatása a polgári eljárásjogra című könyvéről (41)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Iustum Aequum Salutare 2021/1

 • In memoriam Bagi István (5)
 • In memoriam Tattay Levente – Egy képzelt párbeszéd (Örkény István stílusában) (7)

Acta

 • Bodzási Balázs: Az alzálogjogról (9)
 • H. Szilágyi István: Jogtudat-kutatások a magyar jogszociológiában a rendszerváltás előtt (27)
 • Hámori Antal: Fogyasztóvédelmi aktualitások (63)
 • Varga Ádám: Helyi önkormányzatok és a hatalom vertikális osztódása (113)
 • Sáry Pál: A környezet jogi védelme az ókori Rómában (125)
 • Ferenc Szilágyi: The Option to Choose the Law applicable to Succession under the EU Succession Regulation (149)
 • Varga Csaba: Jog, jogi kultúra és jogi hagyomány (191)

Dissertationes

 • Barsi József: The „Shadow Director” – az árnyékvezető a magyar joggyakorlatban (221)
 • Haraszti Margit Katalin: Védelem a magánszemélyek kínzási cselekményeivel szemben (243)
 • Szita Natasa: Legjobb védekezés a támadás? (267)
 • Ujvári Blanka: Az állampolgársághoz való jog és a hontalanság kapcsolata Magyarországon (287)

Varia

 • Közlemény
 • Hojnyák Dávid, Ungvári Álmos: A Visegrádi Együttműködés országainak koronavírus-járványra adott válasza, különös tekintettel a vizsgált államok által bevezetett különleges jogrendi szabályozásra (305)

Könyvismertetések

 • Szuromi Szabolcs Anzelm: Carlo Fantappié: Per un cambio di paradigma. Diretto canonico, teologia e riforma nella Chiesa (325)
 • Szuromi Szabolcs Anzelm: Roy Flechner (ed.): The Hibernensis. A Study and Edition. I-II. (327)
 • Summa (331)