Magyar Jog 2022/6

Tanulmányok

 • Szentgáli-Tóth Boldizsár: A robotok jogi személyiségének koncepciója és annak lehetséges hatásai a demokráciára – Miért ne adjunk szavazati jogot a mesterséges intelligenciáknak (321)
 • Mezei Kitti: Diszkrimináció az algoritmusok korában (331)
 • Kálmán Kinga: Lázálom, vagy realitás? – A mesterséges intelligencia megjelenési lehetőségei az igazságszolgáltatásban (339)
 • Hodula Máté: Adalékok a büntetőjog és a digitalizáció kapcsolatához (351)
 • Agócs Petra Márta: Az önvezető járművek által felvetett problémákra adható lehetséges válaszok a magyar büntetőjog alapján (361)
 • Móczár Dóra: Mesterséges intelligencia és a büntetőjogi felelősségi kérdések, különös tekintettel az önvezető autókra (367)

Szemle

 • Grund Borbála: Recenzió Mezei Kitti A kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban című könyvéről (381)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2020/4

 • Mezei Kitti: Előszó „A modern technológiák és a jog” című tematikus számhoz (3)

Tanulmány

 • Ambrus István: A mesterséges intelligencia és a büntetőjog (4)
 • Eszteri Dániel: A blokklánc mint személyes adatkezelési technológia GDPR-megfelelőségéről (24)
 • Kecskés Gábor: Az autonóm járművek jogi kérdéseinek nemzetközi kontextusa, különös tekintettel a környezetjogi vetületekre (52)
 • Mezei Kitti: A modern technológiák kihívásai a büntetőjogban, különös tekintettel a kiberbűnözésre (65)
 • Rácz Lilla: A személy és a dolog fogalmának (lehetséges) változásai a mesterséges intelligencia és a kriptovaluták világában (82)
 • Ződi Zsolt: A robottanácsadók jogi problémái: hogyan szabályozzuk a robotokat? (108)

Recenzió

 • Balogh Lídia: Johanna Niemi – Lourdes Peroni – Vladislava Stoyanova (szerk.): International Law and Violence Against Women. Europe and the Istanbul Convention (129)
 • Fekete Balázs: H. Szilágyi István – Kelemen László: Miként vélekedünk a jogról? Szociálpszichológiai kutatás 2018 (142)
 • Hodula Máté: Gellér Balázs – Ambrus István – Vaskuti András: A magyar büntetőjog általános tanai II. Büntetéstan (A büntetőjogi jogkövetkezmények tana) (146)
 • Matyasovszky-Németh Márton: Alexandra Mercescu (szerk.): Mark Goodale: Anthropology and Law: A Critical Introduction (151)

Nekrológ

 • Lamm Vanda: Búcsú Bragyova Andrástól (157)

Elektronikus formában elérhető itt.