Magyar Jog 2024/2

Tanulmányok

 • Hevér Tibor: Nyomozási határidő – újratöltve (65)
 • Julesz Máté: Polgári jogi felelősségi kérdések a fogorvos-beteg jogviszonyban (80)
 • Mészáros Ádám Zoltán: A rongálás elkövetési magatartásának értelmezési kérdései a „falfirka” kapcsán, figyelemmel a Kúria 4/2022. Jogegységi határozatára (88)

Ítélkezési gyakorlat

 • Bodzási Balázs: Nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütköző befektetési szerződés (99)
 • Burai-Kovács János: Választottbírósági szerződésmódosítás tartós jogviszony esetén (103)
 • Kárász Marcell: A Kúria a közigazgatási perben lefolytatható bizonyítás és a megelőző eljárásban feltárt tényállás kapcsolatáról (106)
 • Somssich Réka: Az Európai Unió Bíróságának legújabb döntése a vallási jelképek munkahelyen történő viselésének tilalmáról (108)
 • Szabó Annamária Eszter: A települési önkormányzatok Alaptörvény szerinti véleményezési joga (110)
 • Szomora Zsolt: A védőre vonatkozó abszolút kizárási okok törvénysértő figyelmen kívül hagyása közvetlen alapjogsérelmet eredményez (112)
 • Szomora Zsolt: Továbbra sem tisztázott a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkotmánykonformitása (114)

Szemle

 • Kónya István: Ünnepi kötet Czine Ágnes professzor születésnapjára (118)
 • Benke József: „Arcképcsarnok” a 20 éve újraalapított Pécsi Ítélőtábla első 60 évéről (124)

Szellemidézés

 • Id. Trócsányi László: Jogászi pályafutásom Curriculum vitae (126)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/10

Tanulmányok

 • Nagy Csongor István: Az európai kötelmi jogi kollíziós szabályok a magyar bíróságok előtt: a Róma I. és a Róma II. rendelet hazai joggyakorlata (553)
 • Péter Kitti: Bírói kompetenciák a XXI. században, különös tekintettel a mesterséges intelligencia terjedésére (561)
 • Krajecz Laura: A munkavállaló személyiségi jogainak védelme a munkajogi bírói gyakorlat tükrében – I. rész (573)
 • Márton Balázs: Az Európai Ügyészség részére biztosított pótmagánvádlói fellépés joga Magyarországon (584)
 • Havas Bence: Kollektív szerződések a tízéves Mt. tükrében. A vegy- és gyógyszeripar gyakorlatának tanulságai (593)
 • Hevér Tibor: A személyazonossággal visszaélés elleni küzdelem és az elfogatóparancs (598)
 • Homoki-Nagy Mária: Recenzió Máthé Gábor új könyvéről (612)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.