Belügyi Szemle 2022/1

 • Gál István László: Ma szép büntetőjogásznak lenni!” Tóth Mihály professzor úr köszöntése 70. születésnapja alkalmából (9)
 • Újévi köszöntő (13)

Tanulmányok

 • Baráth Noémi Emőke: Kutatói aranybánya? A Modus Operandi Nyilvántartás kutathatósága (17)
 • Bellavics Mária Zsóka: Bűnügyi adatgyűjtés és adatfelhasználás a klinikai profilalkotás tükrében (31)
 • Herédi István : A kiberbűncselekmények felderítésének nehézségei (47)
 • Juhász Gyöngyike: A kriminalisztikai célú adatgyűjtés, az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás jövője és kutatási lehetőségei (59)
 • Keszi Tamás, Lohner Klaudia: A hálózatelemzés elmélete és rendőrségi gyakorlata (69)
 • Bánáti Tibor: Rendőrségi adatgyűjtés és adatfelhasználása profilalkotásban (87)
 • Somogyvári Mihály: A szexuális bűnelkövetők karakterisztikája, és kezelési lehetőségei büntetés-végrehajtási keretek között (99)
 • Christián László, Erdős Ákos: A rendőri jogalkalmazás társadalmi értékelésének netnográfiai vizsgálata (119)
 • Füstös Mónika: A feljelentési hajlandóság és a rendőrségbe vetett bizalom összefüggései. Szisztematikus szakirodalmi áttekintésa Web of Science alapján (149)
 • Boda Mihály: Az igazságos háború elméletének kiterjesztése a rendészetre: történelmi és kortárs elméletek (169)
 • Dános Valér: Érdekes bűncselekmények, tanulságos nyomozások (187)
 • Hertelendi Lajos: Egy kábítószer készítésének elősegítése bűntett nyomozása és tanulságai (191)

Könyvismertetés

Németh Viktor: Hogyan döntünk? … és hogyan kellene? (201)

Interjú

Hertelendi Lajos, Hornyik Zsuzsanna: „Mesterséges intelligencia a köz szolgálatában”. Interjú Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkárral (207)

Elektronikusan elérhető itt.

Belügyi Szemle 2021/11

 • Báger Gusztáv: Az integritás szemléleti alapjai. Általános elméleti jellemzők (1881)
 • Pulay Gyula: Az integritásirányítás lehetséges modelljei (1901)
 • Jagusztin Tamás: A megbízhatósági vizsgálat az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében (1921)
 • Molnár Erzsébet: Szervezeti integritás a büntetőjogi felelősségre vonás megelőzése érdekében – Integritáselmélet kriminálprofilaktikus megközelítésben (1943)
 • Németh Erzsébet, Jakovác Katalin, Vargha Bálint: Módszertani szempontok a hazai korrupciós helyzet tudományosan megalapozott mérésének kialakításhoz (1963)
 • Pesti Tünde, Kovács Gábor: A rendőri erőszakról, túlkapásokról – lehetséges magyarázatok (1981)
 • Pintér Roberta: Drogprevenció a védett szerveknél. Elemző-értékelő esettanulmány a katasztrófavédelem állományában előfordult kábítószerkereskedelmi tevékenység többrétű vizsgálatával (1995)
 • Klotz Péter, Szabó Csaba: Kockázatkezelés a börtöntársaságoknál – A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítása az új jogi szabályozás fényében (2021)
 • Hertelendi Lajos: Integritás a rendvédelem „SZEM”-ével – avagy a szilárd erkölcsiség rendvédelemspecifikus jellemzői a korrupciómegelőzés szolgálatában – Könyvismertetés (2035)
 • Szabó Csaba: Az integritás a hatékony közigazgatási rendszer sarokköve – Interjú Dargay Eszterrel, a Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárával (2043)
 • Finszter Géza: Bócz Endre 1937–2021 – Nekrológ (2049)

Belügyi Szemle 2021/8

 • Szerkesztőségi előszó (1283)

Tanulmányok

 • Hazafi Zoltán: Közszolgálati minták, modellek és trendek az Európai Unió tagállamaiban (1285)
 • Ludányi Dávid: A közszolgálati életpályák szabályozásának jogalkotói megközelítése (1309)
 • Hazafi Zoltán, Szekér Enikő: Személyügyi döntéstámogatás informatikai rendszerének bevezetése a magyar közszolgálatban (1335)
 • Malét-Szabó Erika, Balázs Katalin, Kurucz Győző, Münnich Ákos: Kompetenciarendszerek kialakítási és mérési módszertana a belügyi alkalmasságvizsgálati rendszerben (1361)
 • Malét-Szabó Erika, Takács-Fehér Mária: A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer – a tudomány válasza a rendvédelmi hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatának kihívásaira (1385)
 • Magasvári Adrienn, Szakács Édua: Pályakezdőkkel kapcsolatos kompetenciaelvárások a közszolgálatban (1411)
 • Olajos Tímea, Fodor Szilvia: Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment-rendszer tudományos megalapozása I. Tehetséges személyek a munka világában (1429)
 • Fodor Szilvia, Olajos Tímea: Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment-rendszer tudományos megalapozása II. A munkahelyi tehetségmenedzsment pszichológiai alapjai (1449)
 • Hegedűs Judit, Fibiné Babos Barbara, Szatmári Adrienn: A kompetenciafejlesztés lehetőségei a rendészetben (1469)

Könyvismertetés

 • Hertelendi Lajos: Rendszerváltozás és modernizáció a belügyi közigazgatásban (1989–1994) (1485)

Interjú

 • Dános Valér: Egymással a biztonságért (1491)