Közgazdasági Szemle 2024/4

 • Hermann Zoltán, Kertesi Gábor, Varga Júlia: A teszteredmények társadalmi egyenlőtlensége és az általános iskolai szegregáció (353)
 • Madarász Aladár: Posztót borért. Töredékek egy „nem triviális, de igaz” közgazdasági doktrína történetéből (379)

Esszé

 • Kovács Olivér: A reziliencia metamorfózisa (408)

Műhely

 • Tátrai Tünde, Juhász Péter: A közbeszerzés piaci fejlettségének és hatékonyságának megítélése Magyarországon (444)

Tudományos tájékoztató

 • Laczkó Tihamér: Beszámoló az Előrejelzők Fórumáról (464)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (477)

Közgazdasági Szemle 2022/11

Megemlékezés

 • Horn Dániel, Lindner Attila: Kézdi Gábor (1971-2021) (1245)

Tanulmányok

 • Hajdu Tamás, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor: Idő és pénz a gyermeknevelésben Magyarországon, 1993-2010 (1255)
 • Adamecz-Völgyi Anna: Oktatási reformok hatása kérdőíves adatokon. Befolyásolják-e a reformok a részvételt, a lemorzsolódást és a válaszadást? (1298)
 • Branyiczki Réka, Bíró Anikó: Várakozások és viselkedések a koronavírus-járvány idején (1324)
 • Kertesi Gábor, Károlyi Róbert, Köllő János, Szabó Lajos Tamás: Hogyan lesz az etnikai előítéletből foglalkoztatási diszkrimináció? A kisvállalatok szerepe (1345)
 • Hermann Zoltán, Horváth Hedvig: Tanári eredményesség és tanár-diák összepárosítás az általános iskolákban. Empirikus mintázatok három magyarországi tankerület adatai alapján (1377)
 • Naszódi Anna: Hogyan szálazzuk szét a megfigyelhető változások okait? (1407)
 • Kiss Hubert János, Szabó-Morvai Ágnes: Különböznek-e a roma és nem roma diákok nem kognitív képességeikben? (1433)
 • Simonovits Bori, Simonovits Gábor: Csökkenthető-e a diszkrimináció a megosztáson alapuló gazdaságban? Egy magyarországi telekocsioldalon végzett kísérleti kutatás eredményei (1457)

Megemlékezés

 • Bálint Éva: Kézdi Gábor publikációi (1475)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/2

 • Hermann Zoltán, Horn Dániel, Köllő János, Sebők Anna, Semjén András, Varga Júlia: A kompetenciaeredmények hatása a munkaerőpiaci sikerességre (177)
 • Fellner Zita, Marosi Anna, Szabó Beáta: A Nemzeti Eszközkezelő szerepe a nem fizető adósok lakhatásának megőrzésében (199)
 • Havran Zsolt, András Krisztina: A puha költségvetési korlát szindrómája a hivatásos labdarúgásban (230)

Esszé

 • Kovács Olivér: Inkluzív kormányzás az ipar 4.0 korában – Japán példája (255)

Megemlékezés

 • Filepné Nagy Éva: Szabó Kálmán – egy korszak meghatározó személyisége. Emlékezés a népi kollégistára, a közgazdászra, a rektorra, a reformerre és a munkatársra (278)

Könyvismertetés

 • Szádoczki Zsombor: Operációkutatás a sportok profitabilitásáért. László Csató: Tournament Design. How Operations Research Can Improve Sports (283)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (289)

Elektronikusan elérhető itt.