Közgazdasági Szemle 2022/12

Tanulmányok

 • Dancsik Bálint, Marosi Anna, Szabó Beáta: Túl drága az olcsó hitel – a családi otthonteremtési kedvezmény támogatott hitelkamatainak vizsgálata (1493)
 • Heidrich Balázs, Jarjabka Ákos, Kása Richárd, Németh Tamás: Egyetemes értékek – piaci célok? A piacorientált szervezeti kultúra az átalakuló magyar felsőoktatásban (1507)
 • Berács József: Polányi hatása a marketingelméleti iskolákra (1533)
 • Claro Dániel, Havran Zsolt: A 2018-as labdarúgó-világbajnokság hatása a részt vevő labdarúgók értékére (1555)

Visszatekintés

 • Bartók László, Kovács György: A második világháborút követő gazdasági paradigmaváltáshoz vezető út Franciaországban (1577)

Könyvismertetés

 • Benczes István: Elmélettörténeten innen és túl… Farkas Beáta: A közgazdasági gondolkodás rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022, 490 o. (1597)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/2

 • Hermann Zoltán, Horn Dániel, Köllő János, Sebők Anna, Semjén András, Varga Júlia: A kompetenciaeredmények hatása a munkaerőpiaci sikerességre (177)
 • Fellner Zita, Marosi Anna, Szabó Beáta: A Nemzeti Eszközkezelő szerepe a nem fizető adósok lakhatásának megőrzésében (199)
 • Havran Zsolt, András Krisztina: A puha költségvetési korlát szindrómája a hivatásos labdarúgásban (230)

Esszé

 • Kovács Olivér: Inkluzív kormányzás az ipar 4.0 korában – Japán példája (255)

Megemlékezés

 • Filepné Nagy Éva: Szabó Kálmán – egy korszak meghatározó személyisége. Emlékezés a népi kollégistára, a közgazdászra, a rektorra, a reformerre és a munkatársra (278)

Könyvismertetés

 • Szádoczki Zsombor: Operációkutatás a sportok profitabilitásáért. László Csató: Tournament Design. How Operations Research Can Improve Sports (283)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (289)

Elektronikusan elérhető itt.