Szociológiai Szemle 2020/1

Tanulmányok

  • Tamáska Máté: Gondolatok az építészetszociológia és a szociológia viszonyáról
  • Csoba Judit, Sipos Flórián: A szociális földprogram, a közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezetek működésének jellemzői hátrányos helyzetű kistelepüléseken
  • Németh Renáta, Katona Eszter Rita, Kmetty Zoltán: Az automatizált szövegelemzés perspektivája a társadalomtudományokban
  • Gárdos Judit: Normativitás a szociológiában a magyarországi előítélet-kutatások példáján
  • Harcsa István: Gondolatok a hazai ifjúságkutatás múltjáról és jelenéről

Szak-ma – Aktualitások, közélet, vita

  • Nagy Ádám, Fekete Mariann: Megszólal-e az új csendes generáció?
  • Székely Levente: A generációs elméletek értelméről
  • Krémer Balázs: Vajon az új generáció sajátja-e az, hogy „csendes”?
  • Keller Márkus: Modell ÉS különút – recenzió

Elektronikus formában elérhető itt.