Ügyvédek Lapja 2023/3-4

 • Környezettudatosság, ügyvédség, MÜBSE. Beszélgetés Csurgó Ottó ügyvezetővel (2)
 • Fázsi László, Szabó József: Garanciális jogi garancia nélkül (3)
 • Hidasi Gábor: A kizárólagos használat bejegyzése (6)
 • Tóth Attila Tas: Az adózó nyilatkozattételi és iratszolgáltatási kötelezettsége a büntetőeljárás garanciáinak tükrében (8)
 • Halmos Tamás: Juhász Attila emlékezete (11)
 • Bölcskei Krisztián, Jasku Zsolt: Hamarosan kötelező lesz a visszaélés-bejelentési rendszer (12)
 • Bógyi Attila: Megkezdődött az új ingatlan-nyilvántartási eljárással összefüggő képzés és számonkérés előkészítése (16)
 • Kamara közgyűlések (18)
 • A Budapesti Ügyvédi Kamara közgyűlése (18)
 • A Szekszárdi Ügyvédi Kamara közgyűlése (21)
 • A Pécsi Ügyvédi Kamara közgyűlése (24)
 • A Székesfehérvári Ügyvédi Kamara közgyűlése (27)
 • A Győri Ügyvédi Kamara közgyűlése (30)
 • A Debreceni Ügyvédi Kamara közgyűlése (33)
 • A Szegedi Ügyvédi Kamara közgyűlése (36)
 • A Zala Vármegyei Ügyvédi Kamara közgyűlése (39)
 • A Szombathelyi Ügyvédi Kamara közgyűlése (41)
 • A Komárom-Esztergom Vármegyei Ügyvédi Kamara közgyűlése (44)
 • A Szolnoki Ügyvédi Kamara közgyűlése (47)

Magyar Tudomány 2023/7

Tematikus összeállítás: Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Adatrepozitórium Platform

Vendégszerkesztő: Gárdos Judit

 • Kovács László, Gárdos Judit, Kacsuk Péter: Bevezető (827)
 • Kacsuk Péter, Pintér Ádám, Tenczer Szabolcs, Hajnal Ákos: Az ELKH Adatrepozitórium Platform infrastrukturális és tervezési megoldásai (830)
 • Kovács László: Az ELKH Adatrepozitórium Platform projekt a kutatási adattárolás és megosztás országos föderált rendszere (839)
 • Egyed-Gergely Júlia, Gárdos Judit, Horváth Anna, Meiszterics Enikő, Tóth Zoltán, Vajda Róza: Mi az ábra? Szociológiai felmérés a kutatási adatok kezeléséről, és az eredmények átfordítása az informatika nyelvére (851)
 • Kutnyánszky Anikó, Szabó Györgyné, Tomcsik Adrienn, Verle Ilona: Tudományos folyóiratok, kiadók open data kutatásiadat-elvárásai (864)

Tanulmányok

 • Szilágyi Márton: A Petőfi-kutatás hagyományai és távlatai (874)
 • Halmos Tamás, Suba Ilona: Az élettartamot meghatározó exogén és endogén tényezők (882)
 • Lenti Attila: Az emberi jövő kulcsa a múltban: őshonos ökológiai tudás az Amazonas-medence átalakuló indián társadalmaiban (895)
 • Nagy Péter Tibor: Csákó Mihály Karády Viktorról és a francia egyetempolitikáról (906)
 • Bóka Zsolt: Az első magyar női ügyvéd (913)
 • Kovács Mónika: Beszámoló a Társadalmi változások pszichológiai indítékai és fékjei konferencia előadásairól (926)

Megemlékezés

 • Hargittai Magdolna, Hargittai István: Olga Kennard (sz. Weisz Olga) 1924−2023 (940)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Kiss Farkas Gábor: Szende Katalin, Uhrin Dorottya, Vadas András (szerkesztők): A történelem asztalánál. Kulináris kalandozások Nagy Balázs 60. születésnapjára (944)
 • Kurucz Ildikó: Bódi Ferenc, Ralitsa Savova (szerkesztők): Bátorság a politikában (948)
 • Ágh Attila: A globalizáció rejtélyei (Educatio, 2022/31) (951)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (954)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2022/2

 • A CCBE nyilatkozata, 2022. február 25. – Egyértelműen elítélik az Ukrajna elleni orosz inváziót
 • A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének nyilatkozata, 2022. február 28. – Oroszország haladéktalanul rendelje el csapatainak kivonását Ukrajnából
 • Bánáti János: Az ügyvédi titok védelmében (4)
 • S. Szabó Péter, Kopár Bernadett: A CCBE iránymutatása – Az Európai Ügyvédek Magatartási kódexének mintája (8)
 • Szőke Ágnes: Az ügyvéd közreműködésének lehetősége és előnyei a mediációs eljárásban (12)
 • Balogh Judit: Az ügyvéd akadályoztatása és a perbeli képviselethez való jog (18)
 • Fázsi László: A polgári jogi igénye érvényesítésének problémái (25)
 • Schmidt Richárd: Aszimmetrikus fórumválasztás a hazai gyakorlatban régen és ma (30)
 • Amikor egy ügyvéd hivatásához méltatlan magatartást tanúsít, megsértve az etikai szabályzatot is (35)
 • Bende Tibor: Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat I. (37)
 • Bemutatjuk James MacGuill-t, a CCBE új elnökét (43)
 • Halmos Tamás: Ránk szakadt a világ február 24-én – A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara közgyűlése 2022. március 5 (45)
 • Ez mind nem ügyvédi aláírás (46)
 • Kriptovaluta használat: mikor igen, mikor nem? (47)
 • Búcsú Zimnicz Jánostól (48)

Magyar Tudomány 2021/9

Tanulmányok

 • Halmos Tamás, Suba Ilona: Merre tart az orvostudomány? (1147)
 • Haller József: Agresszív viselkedés: integráló neurobiológia (1165)
 • Bősze Péter: A magyar orvosi tudománynyelv és a Magyar Tudományos Akadémia. Ahogy az orvos látja (1177)
 • Wenzel Klára, Urbin Ágnes, Langer Ingrid, Samu Krisztián: A színtévesztés korrekciója szemüveggel (1194)
 • Boncz Bettina, Szabó Zs. Roland: Etikus és biztonságos mesterséges intelligencia (1203)
 • Udvari Beáta, Vizi Noémi, Szabó Hangya Lilla: Globális polgárság a magyar egyetemisták körében (1210)
 • Virág Attila: Tudomány vagy politika? A kulturális javak meghatározása diskurzuselméleti nézőpontból (1220)
 • Grüll Tibor: Az írásbeliség forradalma a római császárkorban (1233)
 • Dobos Imre, Sasvári Péter, Urbanovics Anna: A QS-rangsor előrejelezhetősége a Scopus és a SciVal adatai alapján a hazai intézmények tükrében (1243)
 • Radnai Gyula: Tudós tanárok – tudóstanárok (1253)

Megemlékezés

120 éve vált jogosulttá a Műegyetem a mérnökdoktori cím adományozására • 120 Years Ago the University of Technology Was Accredited To Issue Doctoral Degrees

 • Rosta István: 120 éve vált jogosulttá a Műegyetem a mérnökdoktori cím adományozására (1258)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Acsády Judit: A „Föld vészjelei”, avagy a klímaváltozás szociológus szemmel (1263)
 • Agárdi Izabella: Válságkormányzás. Reflexiók a Navigating Troubled Waters című angol nyelvű kötetről (1267)
 • Vecsey Zoltán: Implicit igei argumentumok a magyar nyelvhasználatban (1272)

Elektronikusan elérhető itt.