Politikatudományi Szemle 2023/1

Politikai szociológia

 • Fényes Csongor: Előszobában az új szereplők. Politikai szocializáció a Momentum TizenX körében (7)

Deliberatív demokrácia

 • László Tamás: Bölcs laikusok a „nép” képviseletében? A deliberatív közösségi gyűlés, mint lehetséges gyógyír a modern képviseleti demokrácia válságjeleire (35)
 • Ujlaki Anna: Politikai kötelezettségek az állampolgárságon túl. Hogyan magyarázhatók a nem állampolgárok politikai kötelezettségei? (59)

Önkormányzatok

 • Hajnal György, Kucsera Bence: Az önkormányzati vállalatok közszolgáltatási szerepe Magyarországon (83)

Nemzetközi viszonyok

 • Soós Kinga: Kínai sajátságú racionalizmus. Kísérlet a „kínai álom” diszkurzív elemzésére (109)

Recenzió

 • Molnár Csaba: Bátraké a világ? (Bódi Ferenc, Ralitsa Savova [szerk.]: Bátorság a politikában) (137)
 • Összefoglalók (143)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjogi Szemle 2021/3

 • Kádár Pál, Hoffman István: A különleges jogrend és a válságkezelés közigazgatási jog kihívásai: a „kvázi különleges jogrendek” helye és szerepe a magyar közigazgatásban (1)
 • Sulyok Katalin: A jövő nemzedékek érdeke mint a jelen generáció mozgásterének korlátja az Alkotmánybíróság és a német Szövetségi Alkotmánybíróság legújabb döntéseiben (12)
 • Gajduschek György, Hajnal György: A közigazgatási identitása és annak megjelenése az egyetemi oktatásban – kelet-közép-európai összehasonlító elemzés (19)
 • Lakatos István: Gondolatok az univerzalizmus és a kulturális relativizmus közötti vitáról (25)
 • Takács Dóra: Az életkori alapú antidiszkrimináció szabályozási háttere (32)
 • Gönczi Lili Luca: A területfejlesztési támogatások esetén igénybe vehető jogvédelem sui generis jellege – a szabálytalanság fókuszában (39)
 • Kárász Marcell: Az önkormányzati rendeletekkel szembeni szubjektív jogvédelem lehetőségei a kozigazgatási perrendtartásban (49)
 • Chronowski Nóra: Gyülekezési jog járvány idején. Az Alkotmánybíróság döntése a gyülekezési jog felfüggesztéséről veszélyhelyzetben (56)
 • Szabó Patrik: „Ha van még értő fülünk a hallásra…” – Gondolatok Kukorelli István Három István, három nemzeti ünnep, három példakép című könyvéről (62)
 • Szalay Klára: Sebők Miklós-Gajduschek György-Molnár Csaba (szerk.) – A magyar jogalkotás minősége (65)

***

A folyóirat elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.