Külgazdaság 2023/11-12

 • Győrffy Dóra: Az akkumulátorhulladék sorsa: szabályozás és technológia (3)
 • Czirfusz Márton: Munkabérek egyenlőtlenségei a globális értékláncokban: a magyarországi akkumulátoripar esete (28)

Vélemény

 • Várhegyi Éva: Tulajdonosi és piacszerkezeti változások a magyar bankszektorban (48)

Új könyvek

 • Soós Károly Attila: Ismertetés Markus K. Brunnermeier – Ricardo Reis: A Crash Course On Crises. Macroeconomic Concepts For Run-Ups, Collapses, and Recoveries (Princeton University Press, 2023, 123 oldal) című könyvéről (74)
 • Bucsky Péter: Ismertetés és reflexiók Karsai Judit: Az inkubátortól a tőzsdéig – a startupokat finanszírozó intézmények működése Kelet-Közép- Európában című könyvéről (89)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2023/10

Tematikus összeállítás:  Globalizáció a múltban és a jelenben

Vendégszerkesztő: Tomka Béla

 • Tomka Béla: Bevezetés: a globalizáció a közbeszédben és a tudományban (1217)
 • Tomka Béla: Globalizáció: megjelenési formák, szakaszok és determinánsok (1223)
 • Bayer József: A világrend változása és a globalizáció (1235)
 • Bencsik Péter: A 20. századi magyar határrezsim változásai: globalizációs és territorializációs hullámok hatása (1245)
 • Keller Márkus: A városi lakhatás globális mintái (1254)
 • Győrffy Dóra: Globalizáció a gazdaságban: Magyarország pozíciója a globális értékláncokban (1263)

Tanulmányok

 • Pléh Csaba: A tudások feszültségei a megismerő emberben. A modern pszichológia hozzászólása a tudományos világnézet vitáihoz (1274)
 • Sólyom Jenő: Két választás Magyarországon – és ami közben történt II. rész. Az akadémiai tagválasztások pártirányításának fokozatos lazulása az 1956-os forradalom leverése utáni évektől annak megszűntéig, 1985-ig (1287)

Megemlékezés

 • Frank Tibor 1948-2022 (1305)
 • Zsoldos Attila: In memoriam Frank Tibor (1307)
 • Hudecz Ferenc: Beszéd Frank Tibor temetésén (1217)
 • Lojkó Miklós: Temetési beszéd (1314)
 • Hunyady György: Nekrológ (1317)
 • Bollobás Enikő: Frank Tibor emlékezete (1319)
 • Borhi László: Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére (1323)
 • Hunyady György: Emlékezés Frank Tibor történész-akadémikusra posztumusz kötetének örvén (1325)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Botos Katalin: Andrea Komlosy: Work: The last 1,000 Years. A munka elmúlt ezer éve (1332)
 • Kalafatics Zsuzsanna: Сдвиги. Узоры прозы Nабокоvа A nabokovi próza mintázatai (1336)
 • Berta Péter: Antropológia – Gondolkodás – Alkotás „Gyakorlatias bennfentesség” – Köszöntőkötet a 70 éves A. Gergely András tiszteletére (1339)
 • Bozó László: Faragó Tibor: Planetáris környezetünk veszélyeztetése és megmentése (1342)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1344)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2023/3

 • Győrffy Dóra: Iparpolitika és akkumulátorgyártás Magyarországon és Svédországban (245)
 • Vidovics-Dancs Ágnes: Kizárólag fedezeti céllal (274)
 • Török Ádám, Nagy Andrea Magda, Konka Boglárka: A koronavírus-járvány a közgazdasági szakirodalomban. Egy új határterület tudománymetriai elemzése (284)

Esszé

 • Kerekes Sándor: Zsörtölődő megjegyzések a Dasgupta-jelentésről Friedrich Hayek elméletének tükrében (305)

Tudományos tájékoztató

 • Balogh Gábor, Golovics József: A gazdaságtudományi doktori iskolák helyzete Magyarországon (322)

Könyvismertetés

 • Czeglédi Pál: A személyes tudás megtestesítője. Bruce Caldwell, Hansjoerg Klausinger: Hayek. A life, 1899-1950 (339)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (346)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2022/1-2

 • Körkérdés a pandémia utáni kibontakozás dilemmáiról (3)

Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Csaba László, Csáki György, Csillag István, Győrffy Dóra, Halmai Péter, Horváth Diána, Karsai Gábor, Mihályi Péter, Molnár Dániel, Muraközy László, Nagy Katalin, Palócz Éva, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Sass Magdolna, Simonovits András, Soós Károly Attila, Szalavetz Andrea, Vakhal Péter, Várhegyi Éva

Jogi melléklet

 • Scmidt Richárd: A New York-i választottbírósági Egyezmény – 60 év a hazai gyakorlatban (145)

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2021/1-2

 • Körkérdés a járvány utáni újrakezdésről: merre tovább? Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Csaba László, Győrffy Dóra, Halmai Péter, Herczog László, Horváth Diána, Karsai Gábor, Laki Mihály, Mérő Katalin, Molnár Dániel, Muraközy László, Nagy Katalin, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Sass Magdolna, Simonovits András, Vakhal Péter, Várhegyi Éva (3)
 • Szalavetz Andrea: Digitális átalakulás és a feldolgozóipari értékláncok új szereplői (137)

Kitekintő

 • Berend T. Iván: vita egy szélsőbaloldali EU-kritikával (150)

Jogi melléklet

 • Kreisz Brigitta: Robusztussá tehető-e a válság utáni pénzügyi szabályozás a nemzeti implementáció éveiben? (158)

Palánkai Tibor: Megemlékezés Zalai Ernőről (181)

Közgazdasági Szemle 2021/1

Intézményi közgazdaságtan

 • Rosta Miklós: Előszó (1)

Tanulmányok

Sen Amartya: Marx Kornai után (7)

 • Csaba László: Az intézményi gazdaságtan megújulása (14)
 • Golovics József: Intézmények, tökéletlen racionalitás és tranzakciós költség. Egységes terminológia az új intézményi Nobel-díjasok körében? (32)
 • Győrffy Dóra: Felzárkózási pályák Kelet-Közép-Európában két válság között (47)
 • Katona Márton, Petrovics Nándor: Válság és együttműködés. A koronavírus-járvány okozta lehetséges intézményi változások és a kooperatív közszolgáltatások (76)
 • Hámori Balázs: A figyelem ökonómiája. A vevők meghódításának új módszerei és csatornái (96)

Elektronikus formában elérhető itt.