Gazdaság és Jog 2021/9

  • Auer Ádám: Gondolatok a nemzeti vagyon visszterhes átruházásának értékarányosságáról (1)
  • Leszkoven László: Kötelezettségvállalás kötelezett nélkül? Az „Alanytalan” kölcsönszerződés megerősítése kezességgel (6)
  • Samkó Zoltán Ferenc: Az alapelvek szerepe a sportolók mint betegek személyes adatainak kezelése során – a betegjogok érvényesülésének módja a sportegészségügyben (8)
  • Nyéki Renáta: A kötbér mérséklése a régi és a hatályos Ptk. alapján (13)
  • Görömbei László, Rottler Violetta: Új szemlélet a magánbiztonsági szektorban – a magánbiztonság és az állami rendészet együttműködésének Lean-Six Sigma modellje (19)

Státuszjogi szemle

  • Bodor Mária Zsuzsanna: Üzletrészárverés a végrehajtási eljárásban (25)
  • Gál Judit: A bejelentési kötelezettség teljesítésének késedelme (26)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexben.