Európai Jog 2022/1

  • Szabó Péter: Nyelvi sokféleség és terminológiai kihívásokaz Európai Unió Bíróságán (1)
  • Prieger Adrienn: Az európai integrációs folyamat eredményei: a török igazságszolgáltatás digitalizációja (14)
  • Frank Máté: A termékfelelősség alkalmazásának dilemmái az Európai Unió jogában (21)
  • Tóth András: Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség joggyakorlatának alakulása a szerencsejáték-piac átszervezése miatt indult kártérítési perek tükrében (28)
  • Steiner Gábor: Az angolszász típusú vádalku alapfogalmai, történelmi gyökerei és gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban (38)
  • A tulajdonszerzés jogdogmatikai tételei mentén az angol és magyar jog közötti összehasonlítás tanulságai (49)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.