Magyar Filozófiai Szemle 2023/1

 • Bernáth László, Bene László, Borbély Gábor, Szalai Judit: Bevezető. Tudás és tekintély (5)

Fókusz

 • Veres Máté: Tudás és tekintély a sztoikus ismeretelméletben (13)
 • Bene László: Platón és Arisztotelész mint episztemikus tekintélyek Plótinosz filozófiájában (26)
 • Borbély Gábor: A mesék autoritása: vallási fikcionalizmus a 13. században (50)
 • Balázs Gábor: Tekintély és tekintélyrombolás kérdése a zsidó hagyományban, avagy taníthatja-e Istent az ember? (71)
 • Schmal Dániel: Én-redukció és én-konstrukció Descartes-nél. Megjegyzések a tekintély descartes-i problémájához (88)
 • Horváth Zoltán: Kant mint a Szentírás (104)
 • Bernáth László: A priori tudás a hitek etikájáról (122)
 • Forczek Ákos: A totalitás fogalma a Történelem és osztálytudatban (138)
 • Forrai Gábor: A tudás értéke és a dialektikus felfogás (156)

Fórum

 • Klima Gyula: Locus ab auctoritate est debilissimus ()175)

Varia

 • Ambrus Gergely: Carnap fizikalista hit-elméletei (183)
 • Hankovszky Tamás: A szabadságot vezető szabadság. A nyelv transzcendentális dedukciója Fichténél (209)
 • Szilágyi Botond: Populista vagy posztfasiszta logika? Kritikai észrevételek Ernesto Laclau diskurzus-elméletéről (223)

Recenzió

 • Guba Ágoston: Simon Attila: Barátság és megértés Arisztotelész filozófiájában (245)
 • Kiss Csaba: Mit keresett Max Weber Kínában? Takó Ferenc: Max Weber Kínája. A protestáns etika és a mandarinátus szelleme (251)
 • E számunk szerzői (255)
 • Summaries (257)

Magyar Filozófiai Szemle 2021/1

Tanulmányok

 • Forrai Gábor: A felelősségtulajdonítás haszna, avagy miért téves a revizionista érv (5)
 • Fazekas Péter, Gyenis Balázs, Hofer-Szabó Gábor, Kertész Gergely: Okság: egy dinamikus rendszereken alapuló megközelítés (26)
 • Inan Dániel Haydar: A tudat egysége és mély természete (46)
 • Marosán Bence Péter: Az individuális és a kollektív tudattalan fenomenologiájáról Freud, Jung és Husserl nyomán (65)
 • Toronyai Gábor: A halál fenomenológiai megközelítése – Husserlt követve (86)
 • Nyírő Miklós: Kulturális politika versus dialógus. Richard Rorty metafilozófiája a hermeneutika kontextusában (115)

Dokumentum

 • Mesterházi Miklós: Eltevedt írás eltévedt publikumnak. John Toland tanulmánya elé (133)
 • John Toland: Érvek a zsidók honosítása mellett Nagy-Britanniában és Írországban, egy tekintetn alatt minden más nemzettel, egyben a zsidók megvédelmezése a minden országban mutatkozó közönséges előítéletek ellen (139)

Kitekintés

 • Weiss János: Hegel negyed évezredes születésnapja (165)
 • Rózsa Erzsébet: G.W.F. Hegel: 250 (Klaus Vieweg: Hegel. Der Philosoph der Freihet. Biographie) (184)

Fórum

 • John Éva: Recenzió Komorjai László Idő és folytonosság című könyvéről (193)
 • Szegedi Nóra: Egy új tapasztalatelmélet felé (Komorjai László: Idő és folytonosság. A tapasztalatfolyam fenomenológiája) (210)
 • Komorjai László: Válaszom John Évának és Szegedi Nórának (218)

Megemlékezés

 • Forrai Gábor, Zemplén Gábor: Fehér Márta (1942-2020) (233)
 • Sipos Júlia: Szkülla és Kharübdisz – a cinikus értéktagadás és az ájult bálványimádás között. Délutáni teázás Fehér Mártával (237)

 • E számunk szerzői (251)
 • Summaries (253)

Magyar Tudomány 2021/6

Tanulmányok

 • Benczúr András: Az információ hordozóiról – az információ új nézőpontból. I. Információ, formációk, infoszféra (717)
 • Nagy Lajos, Szalay Zoltán Attila: 5G-mobilrendszer (732)
 • Benczik Vilmos: Változások az emberi nyelv működésében: a jelölt dominanciájától a jelölő dominanciája felé (745)
 • Péti Márton, Csata Zsombor, Schwarz Gyöngyi, Borbély Mátyás: Hogy élnek a magyarok? A Kárpát-medencei magyarság életminőségének átfogó vizsgálata (755)
 • Szitáné Kazai Ágnes, Pörzse Gábor: A Horizont 2020-tól a Horizont Európáig: az Európai Unió megelőző és jelenlegi kutatási és innovációs keretprogramja (769)
 • Szűcs László Gergely, Varga Péter András: A lexikon mint filozófiatörténet-írási forrás. A 19–20. századi magyar filozófusok struktúrája a Magyar Életrajzi Lexikon alapján (779)
 • Novák Zsuzsanna, Tatay Tibor: A likviditási csapda elméleti alapjai nyomában (793)
 • Sasvári Péter, Bakacsi Gyula, Urbanovics Anna: Az Egyetemi előmenetel és a publikációs teljesítmény kapcsolata (806)

Megemlékezés

 • Forrai Gábor, Láng Benedek, Margitay Tihamér, Tanács János, Zemplén Gábor: Fehér Márta (1942-2020) (823)

Vélemény, vita

 • Pálfy Péter Pál: Doktorok és professzorok (825)

Ki a tudós?

 • Pléh Csaba: Ki a tudós a pszichológiában? (829)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Társadalmi kommunikáció és szakralitás (Közelítések és mélymerülések) (834)
 • Kovács Lajos: Tudománytörténet és/vagy ismeretterjesztés? Kémikusok, találmányok, felfedezések (837)
 • Rosivall László: A matematika emberi arca (840)
 • Perecz László: Cikcakk-mozgás (842)
 • Tószegi Zsuzsanna: Hatalmi játszmák a kulturális örökségképzésben és a tudományos kommunikációban (846)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (849)

Elektronikusan elérhető itt.