Jogtudományi Közlöny 2022/3

 • Deák Dániel: A kánonjog értelmezéséről világi jogi nézőpontból (93)
 • Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőjogi elzárás büntetéskiszabási tapasztalatai (104)
 • Pap Kristóf: A tudomány beszennyez? (113)
 • Forgács Imre: Transzatlanti jogi védőháló (121)
 • Rozsnyai Balázs: Újrabootolni? Az amerikai igazságszolgáltatási rendszer megreformálásárólAz amerikai igazságszolgáltatási rendszer megreformálásáról (128)
 • Varga Benedek: A határtér feltérképezése (133)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/4

A jogalkotás nyomában

 • Forgács Imre: A „no deal” szerződése. A legújabb Brexit-megállapodás kérdőjelei (153)

Tanulmány

 • Pribula László: A sajtó-helyreigazítás kötelezettjének eljárási pozíciója. Jogalkamázi kérdések és válaszok (161)
 • Szécsényi László: A Genfi Értékpapíregyezmény (171)
 • Nótári Tamás: Adalékok a kora középkori alemann törvénykönyvek datálásához és szerkezetéhez (183)

Vita

 • Döme Attila: A bizonyítás vezérelhetősége a polgári perben (194)

Jogirodalom-Jogélet

 • Sándor István: A biztosítói kárfelelősség dogmatikai és gyakorlati problémái (200)

Jogtudományi Közlöny 2020/9

Tanulmány

 • Horváth M. Tamás: Farkas a csónakban. A vállalati tulajdonosként mutatkozó állam (349)
 • Forgács Imre: Az eurokötvény kérdőjelei (359)
 • Molnár Tamás: Az Európai Unió Bírósága esetjogának és az Európai Unió szerződéskötési gyakorlatának hozzájárulása a nemzetközi szerződések jogának fejlődéséhez (366)
 • Auer Ádám, Orbán Endre: Zárókő szerep az uniós alapjogvédelemben? Újabb fejlemények a német Szövetségi Alkotmánybíróságnak az uniós joghoz fűződő viszonyában. A felejtéshez való jog I-II. (385)

Szemle

 • Chronowski Nóra: Jogállamiság-kontroll az uniós közjogban: üveggyöngyjáték? Értelmezési lehetőségek az Európai Tanács költségvetési konklúziói apropóján (398)
 • Hámori Antal: A babaváró támogatás és az első házasok kedvezménye a Béktv. fogságában? (403)

Jogirodalom, jogélet

 • Hamza Gábor: Emlékezés Kudret Ayiter (1919-1986) professzora, a római jog nemzetközi hírű művelőjére (416)
 • Osztovits András: Fejezetek a magyar magánjogtudomány történetéből Frank Ignáctól Vékás Lajosig – párhuzamos recenziók (419)