Magyar Filozófiai Szemle 2023/1

 • Bernáth László, Bene László, Borbély Gábor, Szalai Judit: Bevezető. Tudás és tekintély (5)

Fókusz

 • Veres Máté: Tudás és tekintély a sztoikus ismeretelméletben (13)
 • Bene László: Platón és Arisztotelész mint episztemikus tekintélyek Plótinosz filozófiájában (26)
 • Borbély Gábor: A mesék autoritása: vallási fikcionalizmus a 13. században (50)
 • Balázs Gábor: Tekintély és tekintélyrombolás kérdése a zsidó hagyományban, avagy taníthatja-e Istent az ember? (71)
 • Schmal Dániel: Én-redukció és én-konstrukció Descartes-nél. Megjegyzések a tekintély descartes-i problémájához (88)
 • Horváth Zoltán: Kant mint a Szentírás (104)
 • Bernáth László: A priori tudás a hitek etikájáról (122)
 • Forczek Ákos: A totalitás fogalma a Történelem és osztálytudatban (138)
 • Forrai Gábor: A tudás értéke és a dialektikus felfogás (156)

Fórum

 • Klima Gyula: Locus ab auctoritate est debilissimus ()175)

Varia

 • Ambrus Gergely: Carnap fizikalista hit-elméletei (183)
 • Hankovszky Tamás: A szabadságot vezető szabadság. A nyelv transzcendentális dedukciója Fichténél (209)
 • Szilágyi Botond: Populista vagy posztfasiszta logika? Kritikai észrevételek Ernesto Laclau diskurzus-elméletéről (223)

Recenzió

 • Guba Ágoston: Simon Attila: Barátság és megértés Arisztotelész filozófiájában (245)
 • Kiss Csaba: Mit keresett Max Weber Kínában? Takó Ferenc: Max Weber Kínája. A protestáns etika és a mandarinátus szelleme (251)
 • E számunk szerzői (255)
 • Summaries (257)

Magyar Filozófiai Szemle 2022/4

 • Réz Anna: Előszó (5)

Fókusz

 • Mráz Attila: A politikai reklám etikája (11)
 • Bernáth László: Miért ne tulajdonítsunk semmilyen felelősséget tudattal nem rendelkező mesterséges intelligenciának? (35)
 • Kapelner Zsolt: Strukturális igazságtalanság és a felelősség problémája (54)
 • Réz Anna: Túlhibáztatás az online térben (73)
 • Szalai Judit: Egyenlő bánásmód az önvezető járműközlekedés szabályozásánál (87)

Varia

 • Dombrovszki Áron: Fikcionalizmus Berkely és Hume filozófiájában (99)
 • Horváth Lajos: Visszaható trauma és a retroaktivitás fenomenológiája (118)
 • Torma Anita: A növényi élet és az organikus lét értelme Edmund Husserl filozófiájában (140)
 • Forczek Ákos: Lukács György Ontológiája és a történelem post festum-racionalitása (159)