Magyar Tudomány 2024/5

Tudósfórum

 • Hegyi Pál: 2025-ben kétszáz éves az MTA – Az ünnepi előkészületekről (583)

Tematikus összeállítás: Lélegzés az irodalomban

Vendégszerkesztő: Kulcsár-Szabó Zoltán

 • Kulcsár-Szabó Zoltán: Bevezetés (601)
 • Simon Attila: Erőt lehelni – Homérosz lélegzete (605)
 • Smid Róbert: A Másik befogadása: mivel jár idegen éghajlaton lélegezni? – E. M. Forster: Út Indiába (615)
 • Mezei Gábor: Az organikus nyelvi megmutatkozása – Nemes Nagy Ágnes: Napforduló 8625)
 • Kulcsár-Szabó Zoltán: A lélegzet eltulajdonításai – Poe és Nádas (634)

Tanulmányok

 • Bordács Sándor: Csavar a mágneses anyagok kutatásában: csavarodó mágneses szerkezetek és mágneses skyrmionok (644)
 • Péterfi Zoltán: Az utazással kapcsolatos védőoltások (651)
 • Rosta István: A Műegyetem első mérnöki oklevele (661)
 • Varga Zsuzsanna: A European Rural History Organisation első évtizede (664)
 • Fodor Szilvia: Jólét vagy jóllét? A pszichés jóllét szerepe és mérése a fenntarthatóság és egy jól működő társadalom kialakításában II. rész (668)
 • Rédey Soma: Egy sikeres nő Amerikában – Telkes Mária évei az MIT-n (1939–1953) (680)

Könyvszemle

 • Sulyok Tamás: Pesti Sándor, Szoboszlai-Kiss Katalin (szerkesztők): Homo Politicus: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Bihari Mihály tiszteletére (696)
 • Istvánovics Vera: Somlyódy Nóra, Somlyódy László: Egy élet a Balaton körül (699)
 • Karádi István: Igaz Péter: Hormonbetegségekről mindenkinek (703)
 • Sárkány Mihály: Molnár Ágnes (szerkesztő): Szervezeti antropológia. Elméletek és módszerek a formális szervezetek kutatásában (705)
 • Dub Máté: Demeter Márton, Gulyás Adrienn (szerkesztők): Tudománystratégia – Gyakorlati útmutató kutatóknak (708)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2024/4

Tematikus összeállítás • A Héber Biblia 21. századi perspektívákból

Vendégszerkesztő: Koltai Kornélia

 • Koltai Kornélia: Bevezető (441)
 • Biró Tamás: Ki metélte körül Ábrahámot? Bibliaértelmezés a kognitív vallástudomány szempontjából (444)
 • Zsom Dóra: A Zsoltárok mágikus használata: Simmus tehillim-kéziratok a Magyar Tudományos Akadémia Kaufmann-gyűjteményében (466)
 • Bányai Viktória: Meggyalázott tóratekercsek két felmérés tükrében (475)

Tanulmányok

 • Surján Péter: Kiválósági központ az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézetében: a kvantumkémiai iskola (486)
 • Ternák Gábor: A védőoltások rövid története és az oltásellenes mozgalmak veszélyei (500)
 • Zsiborács Henrik, Hegedűsné Baranyai Nóra, Vincze András: Energiabefektetés-energiahozam arány: a megújuló és fosszilis energiaforrások hatékonyságának és fenntarthatóságának összehasonlítása (508)
 • Szabó Mariann, Bozsoki Fruzsina: Városi barnamezős területek megújításának hatása környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból (525)
 • Keller Veronika, Ercsey Ida: Motiváló tényezők az életmód applikációk használatával kapcsolatban egy kvalitatív kutatás tapasztalatai alapján (539)
 • Fodor Szilvia: Jólét vagy jóllét? A pszichés jóllét szerepe és mérése a fenntarthatóság és egy jól működő társadalom kialakításában. I. rész (550)

Köszöntés

 • Hargittai István, Hargittai Balázs: Nagyváry József biokémikus, a Stradivarius megfejtője (563)

Könyvszemle

 •  Pléh Csaba: Ferenczi Sándor összes művei 3. kötet. Háború, forradalmak, pszichoanalízis, 1914–1919 (567)
 • Gosztonyi Gergely: Ződi Zsolt: Platformjog. Elméletek és hatályos szabályok (569)
 • Váradi András: Reményi Attila: Fehérjekinázok. Funkció és szerkezet (572)
 • Perecz László: Dávidházi Péter: „Mit hisz a tudós?” Változatok a hivatás és módszer témájára (575)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2022/2

Tematikus összeállítás: nők a tudományban

Vendégszerkesztő: Pető Andrea

 • Pető Andrea: Bevezető (141)
 • Svégel Fanni: Tükör által – Dömötör Tekla élete (142)
 • Oláh Róbert: Vendl Mária – A cilinder, a cvikker és a kravátli képviselői között a kristályok első női „nagykövete” (156)
 • Radnóti Katalin: Róna Erzsébet élete és munkássága (167)
 • Tanulmányok
 • Fodor Szilvia: Az átlag alkonya (178)
 • Kis Norbert: Az egyetemi autonómia paradoxona (188)
 • Soltész Márton: Az irodalomtörténet respublikája? Eredmények és perspektívák az 1945 és 1989 közötti korszak irodalompolitikájának történeti kutatásában (196)
 • Csutora Mária: Fenntarthatósági konfliktusok és konfliktuscsökkentés a megosztáson alapuló gazdaságban (203)
 • Oláh Judit, Popp József, Balázs Ervin: Biomassza-alapú gazdaság: a biomassza termelésének és felhasználásának alakulása, különös tekintettel az energetikai hasznosításra I. (217)
 • Domschitz Mátyás, Csorba Zsuzsanna: A beszédmód vizsgálata mint szervezeti kutatási eszköz (232)

Megemlékezés

 • Hargittai István: Bitó László (1934–2021) biofizikus tudós és humanista (242)
 • Minárovits János: Megemlékezés Földes István mikrobiológus, az orvostudomány doktora születésének centenáriumán (247)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Molnár Gábor Tamás: „Miről is szólnak azok a könyvek?” (250)
 • Kiss Jenő: Könyv a budapesti beszédről (253)
 • Büky László: Hálózatok a nyelvben (256)
 • Tószegi Zsuzsanna: „A tudományt nem lehet országhatárok közé zárni” (259)
 • Jaskóné dr. Gácsi Mária: Sokszínű pedagógia (262)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (265)

Elektronikusan elérhető itt.

Belügyi Szemle 2021/8

 • Szerkesztőségi előszó (1283)

Tanulmányok

 • Hazafi Zoltán: Közszolgálati minták, modellek és trendek az Európai Unió tagállamaiban (1285)
 • Ludányi Dávid: A közszolgálati életpályák szabályozásának jogalkotói megközelítése (1309)
 • Hazafi Zoltán, Szekér Enikő: Személyügyi döntéstámogatás informatikai rendszerének bevezetése a magyar közszolgálatban (1335)
 • Malét-Szabó Erika, Balázs Katalin, Kurucz Győző, Münnich Ákos: Kompetenciarendszerek kialakítási és mérési módszertana a belügyi alkalmasságvizsgálati rendszerben (1361)
 • Malét-Szabó Erika, Takács-Fehér Mária: A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer – a tudomány válasza a rendvédelmi hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatának kihívásaira (1385)
 • Magasvári Adrienn, Szakács Édua: Pályakezdőkkel kapcsolatos kompetenciaelvárások a közszolgálatban (1411)
 • Olajos Tímea, Fodor Szilvia: Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment-rendszer tudományos megalapozása I. Tehetséges személyek a munka világában (1429)
 • Fodor Szilvia, Olajos Tímea: Az új rendvédelmi tehetségmenedzsment-rendszer tudományos megalapozása II. A munkahelyi tehetségmenedzsment pszichológiai alapjai (1449)
 • Hegedűs Judit, Fibiné Babos Barbara, Szatmári Adrienn: A kompetenciafejlesztés lehetőségei a rendészetben (1469)

Könyvismertetés

 • Hertelendi Lajos: Rendszerváltozás és modernizáció a belügyi közigazgatásban (1989–1994) (1485)

Interjú

 • Dános Valér: Egymással a biztonságért (1491)