Jogtudományi Közlöny 2021/9

Tanulmány

 • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek nemi identitásának védelméről (369)
 • Ficsor Krisztina: A jogbiztonságról (381)
 • Zsiros Klaudia Viktória: Nők elleni erőszak az utcákon (389)
 • Pusztahelyi Réka: A végrendelkező befolyásolásáról (397)

Vita: Egyszerűsítés vs. Jogállamiság

 • Sulyok Katalin: Szegek a környezeti közérdek koporsójában (409)

Jogirodalom – jogélet

 • Steixner Zsófia: Sándor István könyvéről (417)
 • In memoriam Bócz Endre (420)

Magyar Jog 2020/9

Tanulmányok

 • Wellmann György: Az érvénytelenség jogintézménye a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) gyakorlatában (493)
 • Kiss György: Válság, közösség, szolidaritás – van-e (munka)joga a válságnak? (503)
 • Örkényi László: A fizetési meghagyásos eljárás hazai szabályozási modelljei és azok időbeli változásai az értékhatárral kapcsolatos szabályok alapján (513)
 • Ficsor Krisztina: Büntetőjog-tudomány, jogelmélet és az ítélkezés kapcsolata (535)
 • Boóc Ádám: Észrevételek a választottbíró felelősségéhez (535)
 • Osztovits András: Gondolatok a közeljövő bíróságairól – Richard Susskind: Online Courts and the Future of Justice (544)
 • Irk Ferenc: A 100 éves Destek Miklós igazságügyi szakértő köszöntése (547)
 • Varga Norbert: Recenzió Gál István László: „A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon” című monográfiájához (522)