Belügyi Szemle 2021/7

 • Szerkesztőségi előszó (1097)

Tanulmányok

 • Czebe András: Szemben az ismeretlen elkövetővel II. A forenzikus DNS-fenotipizálás jogi szabályozásának és gyakorlati alkalmazásának kezdő lépései (1099)
 • Schmidt Laura: Helyénvaló-e a helyreállító igazságszolgáltatás alkalmazása a szexuális jellegű bűncselekmények esetében? (1115)
 • Gárdonyi Gergely: Az állóképes arcazonosítás Magyarországon (1133)
 • Tóth Nikolett Ágnes: Rendészeti funkciótörténet (1149)
 • László Balázs: Felderítés és vizsgálat egy elfeledett büntetőkódex-javaslatban (1165)
 • Nándori Nikoletta Petra: A rendőri hivatás története és elemei (1181)
 • Csizner Zoltán: Ellenőrzött szállítás – az illegális kereskedelem elleni módszer szabályozásának története és új lehetőségei (1209)
 • Homonnai Péter: Megkülönböztető jelzést használó gépjárművezetők reakcióvizsgálata laboratóriumi körülmények között (1227)
 • Felföldi Péter: Gyengébb közlekedők és átalakuló mobilitás Budapesten (1239)

Recenzió

 • Budavári Árpád: A változás, amiről akár a Jereváni Rádió is tudósíthatott volna, avagy a betört ablakok elméletére épített rendészeti reform végrehajtása Kazahsztánban és Ukrajnában (1261)

Interjú

 • Hornyik Zsuzsanna: „Az emberi szervezetnél nincsen csodálatosabb”. Interjú prof. habil. Sandra Sándor főorvossal (1269)

Belügyi szemle 2021/6

 • A 75 éves Korinek László köszöntése (907)

Tanulmányok

 • Czebe András: Szemben az ismeretlen elkövetővel I. Helyzetkép a forenzikus DNS-fenotipizálás eredményeiről és korlátairól (909)
 • Bogdány Gyula: Sértő mellkasi szúrások többszempontú vizsgálata II. (927)
 • Görbe Attiláné Zán Krisztina, Éberhardt Gábor: Xenofóbia vizsgálati eredmények és ajánlások Magyarországon a humán migráció kezelésének rendészeti feladatait ellátók között (945)
 • Molnár Katalin: Biztonság mindenhol mindenkor. Egy Nógrád megyei bűnmegelőzési projekt hatásvizsgálata (983)
 • Major Róbert: Közúti közlekedési balesetek miatt kialakult torlódások okozta időveszteség csökkentésének lehetőségei, avagy miként gyorsítható a helyszíni eljárás (1009)
 • Mészáros Gábor, Felföldi Péter: Autópályán biztonságosan? (1027)
 • Korinek László, Finszter Géza: Ajánlás a Nemzetközi Rendészti Figyelő rovat elé (1043)
 • Beke József, Cieleszky Péter, Nagy Ivett, Fejes Attila, Rompos Éva, Kalmár Ádám, Urbán Ferenc, Lippai Zsolt, Pászti Péter Gergely: Nemzetközi Rendészeti Figyelő II. (1045)

Könyvismertetés

 • Schmidt Laura: Kriminológia MA (1069)

Interjú

 • Budavári Árpád: Embernek maradni és segíteni. Interjú dr. Sipos Gyula ny. r. vezérőrnaggyal (1075)