Valóság 2024/1

 • Cseporán Zsolt, Kollarik Tamás, Petri Zsolt: A magyar animációoktatás strukturális változásai és fejlődési irányai 4. rész (1)

Századok

 • Korencsi Attila: A szabadság védelmében. Nagy Miklós papköltő emlékezete (16)

Műhely

 • Fülöp-Székely Anita: A szülői bevonódás hosszú távú hatásai. Egy narratív életútelemzés (24)
 • Karikó Sándor: Smith munkafelfogásának filozófiai továbbgondolása. Smith, Hegel, Marx, Lukács György (40)
 • Trembeczki István: Globális és lokális a környezetvédelemben – töprengések a Zöld filozófiáról (50)
 • Mezei Balázs: Heidegger a Fekete füzetek tükrében (61)
 • Potyó István: Ruzitska György miséi 2. rész (87)
 • Fehér Anikó: Koudela Géza, az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus himnuszának szerzője (104)

Napló és kritika

 • Bolla Emőke: Farkas Beáta: A közgazdasági gondolkodás rövid története (110)

Külföldi folyóiratokból

 • Maddy Savage, Benoît Derrier: Mit ettek a vikingek? (118)
 • Zanny Minton Beddoes: Őszülő Ázsia (121)
 • Ashraf Khalil: Irodából lakás? Washingtoni megoldások (123)
 • Valóság 2023. évi (LXVI. évfolyam) számainak tartalomjegyzéke (124)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (39, 49, 86)

Valóság 2023/7

 • Búcsú Tellér Gyulától (1)
 • Varga Gábor: Digitalizáció a bankjegyek tervevezésében (2)

Századok

 • Biernaczky János: Jóléten és technikán túl (23)

Műhely

 • Makkos Nándor: Egyenlő bánásmód a tisztesség árnyékában (42)
 • Hágen András: Az alkotás útján elindult Schweitzer Miklós (53)
 • Lányi Gusztáv: Család és Biblia: Szent család-elemzések. Pszicho-teológiai összefüggések (56)
 • A magyar néptánc évtizedei konferencia elé (71)
 • Bólya Anna Mária: Adalékok az állami népi együttesek történetéhez: a folklóranyag színpadi feldolgozásának kérdései a szkopjei állami népi együttes kapcsán (72)
 • Fehér Anikó: A kállai kettős (81)
 • Kővágó Zsuzsa: A Magyar Iskola szemléletével nevelt táncművészek-pedagógusok szerepe, hatása táncművészetünk újragondolásában (87)
 • Timár Mihály: Pedagógiai és művészeti megújulás az újfolklorizmus jegyében. Timár Sándor tevékenysége (91)

Napló és kritika

 • Koósz István: Határok és japánok (99)
 • Pető Zoltán: Konzervatívok és haladárok (103)
 • Márfai M. László: Látás és tekintet között (107)

Külföldi folyóiratokból

 • Christine Lehnen: A Grimm-meséket valójában nők írták (110)
 • Mark Sappenfield: Öröm – A boldogság társas közeg (113)
 • Taylor Luck: Gyarapodás – Kairó „szemétvárosa” arculatot vált: Újrahasznosít… és virágzik (114)
 • Jessica T. Matthews: A világ, ahogy Kissinger látja (116)
 • Julian Strauss: Erdélyi ijedelmeim (122)
 • Adrian Meyer: Miért nem kell félnünk a haláltól? (123)
 • Tovább bővül a százezer llátogatót is túllépő Pénzmúzeum (127)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (22, 55, 80)

Valóság 2022/7

 • Karikó Sándor: A covid-19 filozófiai tanulságai (1)

Századok

 • M. Takács Péter: Demokrácia és képviselet Hans Kelsen és Carl Schmitt államelméletében (10)
 • Lengyel Emese: Adalékok a magyar operett történetéhez: Buttykay Ákos (1871-1935) operettművészete (26)

Műhely

 • Jakabffy Éva: „A filozófia 1900-as pillanata” Zalai Béla és William James gondolatainak tükrében (2. rész) (31)

„Mélyebb barázdát húzni..” –

 • Zene a keresztény egyházban (56)
 • Kovács Szilárd Ferenc: Műfajok exportja és importja egy a keresztény felekezeti határokat átívelő egyházzenei praxisban (57)
 • Mezei János: Az egyházzene-oktatás örök kérdései, avagy énekes iskolás képzés ma Magyarországon (repertoár és módszer a Budapesti Énekes Iskolában) (68)
 • Fehér Anikó: Aranymiatyánk (74)
 • Bednarik Anasztázia: Egy váci egyházzenész a 20. században – Kisfaludy Pikéthy Tibor (1884-1972) (84)
 • Dékány András György: Az új magyar miseordinárium-gyűjtemény bemutatása és történeti előzményei (91)
 • Török Máté, Heinczinger Miklós: „Sunt lacrimae rerum” – Van a tárgyaknak könnyük. A költeményekben található szakralitás és az énekelt vers közötti kapocs a Misztrál együttesben (109)

Napló

 • Paár Ádám: Rablók demokráciája (112)

Külföldi folyóiratokból

 • Irene Fattacciu: A csokoládé útja (116)
 • Martin Helg: „Havasországnak” nevezték, és a svájci nők után futkostak (121)
 • Eman Abusidu: Palesztinok Chilében (125)
 • Zanny Minton Beddoes: Testbeszéd a pandémia utáni munkahelyeken (127)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (25, 108)

Valóság 2022/4

 • Kiss Károly: Bankok trónfosztása. Digitális forradalom a pénzügyekben (1)

Műhely

 • D. Molnár István: A felsőoktatás reformjának szükségességéről – debreceni példa nyomán (10)
 • Tóth Arnold, Kálmán Botond, Poór József: A covid-19 pandémia hatásai az emberek munkavégzésére és jövedelmére négy európai országban (1. rész) (16)
 • Kultúraláncolatok – Tóth Árpád kora és szellemi örökösei (33)
 • Farkas Attila: Test lés lélek, monológ és dialógus Tóth Eszter költészetében (34)
 • Smid Róbert: Számonkérés, számadás, számbavétel – A költészet mint híradás, és a későmodernség egyéb dilemmái Tóth Eszternél (39)
 • Kovács Őrs Levente: Cseresznyéskert – Tóth Árpád a színház világában (49)
 • Fehér Anikó: B. Sztojanovits Adrienne karnagy és kora (57)
 • Hollós Máté: Tóth Eszter és a zene (66)
 • Wesselényi-Garay Andor: A kultúra mint DNS. Idea és formatörekvés az elmúlt száz év magyar építészetében (72)

Századok

 • Magyar Kálmán: Az első somogyi humanista főúr, Mátyás király nagyhatalmú hivatalnoka és diplomatája , Laki Thuz János (Adatok a korai magyar humanizmus és reneszánsz kutatásához) (88)
 • Fischer Viktória: A sub rosa legenda emlékezete a Wesselényi-összeesküvésben (116)

Napló

 • Kapronczay Károly: A változások harminc éve Csehországban (122)

Külföldi folyóiratokból

 • Patrick Imhasly: A tanáron nem múlik (124)
 • Lauren Oster: Jelenkori történelem – Macskák a Fehér Házban (126)

Képek

 • Károlyi András grafikái (65, 87, 123)

Valóság 2021/9

 • Kovács Dávid: Érték és történelem. Gondolatok Tőkéczki László történetírásáról (1)

Valóság cikkpályázat

 • Fehér Anikó: „Krisztus kenyér s bor színében…” Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus himnuszának szerzője: Koudela Géza (12)
 • Gódány Nikoletta: Meghiúsult történelmi csúcsév – A külpolitikai események hatásai a 34. Eucharisztikus Világkongresszusra (25)
 • Utry Attila: Világvallások és az eucharisztikus Krisztus (32)

Századok

 • Győri Szabó Róbert: Katalónia első autonómiája a 20. században (1931-1939) (42)
 • Klestenitz Tibor: A láthatatlan templom. A magyar protestantizmus és a rádiós műsorszórás kezdetei (61)
 • Somorjai Ádám OSB: A „modus vivendi” kérdése a Vatikán egyházpolitikájában. XII. Piusz pápa, Mindszenty József és a magyar jezsuiták, 1945-1948 (71)
 • Gesztesi Tamás, Zsámboki Árpád, Gesztesi Enikő: Gróf Széchenyi István betegségei. Emlékező gondolatok „a legnagyobb magyar” születésének 230. évfordulója kapcsán (82)

Műhely

 • Janik Henrietta: Az intellektuális tőke értékteremtő szerepe a felsőoktatásban (92)
 • Kicsi Sándor András: A vörösbegy és az ökörszem a néphagyományban (100)

Napló és kritika

 • Bilibok György: Jézus szerepe a zsidók és keresztények közti megbékélésben (104)
 • Varga János: Tudománytörténet családi vállalkozásban (109)
 • Kapronczay Károly: Horthy Miklós kormányzó politikai életének 25 éve (112)

Külföldi folyóiratokból

 • Norimitsu Onishi: A polgármester, a tanár és küzdelem Franciaország egy „elveszett darabja” miatt (114) Zanny Minton Beddoes: Egy katasztrófa tanulságai. A covid-19 az oktatás megreformálására sarkall (118) Helen Thompson: A pandémia Thomas Hobbes időtálló bölcsességére és utópisztikus csalódásaira egyaránt rávilágított (123) John Butler: Aki Buddhára gondot viselt (125)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (11, 41, 103)

Valóság 2020/12

 • S. Király Béla: A gyökértelenség korában – interjú Molnár Tamással (1)

Századok

 • Kun Tibor: Történelmi-irodalmi adalékok a XX. századi orosz emigráns irodalomhoz: vázlatok Vlagyimir Nabokov művészetéhez (13)
 • Makkai Béla: A horvátországi szórványmagyarság sajtója – tegnap és ma (40)

Trianon 100

 • Deminger Orsolya: Nők, női szerepek a református egyházban a mai Szlovákai területén és Kárpátalján a két világháború között (53)
 • Tóthpál József: Kodály és Trianon: „Ne bántsd a magyart!” (65)

Műhely

 • Gáspár Zoltán Ernő: Korunk, a „vallás és filozófia utáni kor” szellemi válsága. Az európaiság spirituális dichtómiája (71)
 • Krúdy: egy város anatómiája
  Zipernovszky Kornél: „Évszázados szokásai vannak az éjjelizenének” A szórakoztató zene Krúdy és kortársai prózájában (86)
 • Fehér Anikó: Az arany meg az asszony. Krúdy Gyula és Kenessey Jenő operája (96)
 • Windhager Ákos: A legboldogtalanabb Szindbád. Glossza A kékszakállú herceg vára című opera értelmezői hagyományaihoz (100)

Napló

 • Arday Géza: Meglátások a Tisza Istvánról szóló új kötetről (110)
 • Kapronczay Károly: A hazai egyetemi anatómiaoktatás 250 éve (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Abdi Latif Dahir: A koronavírus tönkreteszi Afrika gyarapodó középosztályát (115)
 • Tom Brada: Észak-koreai maszkok védik az angol időskorúakat (117)
 • Patricia Cohen, Tiffany Hsu: A járvány tönkre teheti a dolgozó anyák egy egész nemzedékét (119)
 • Ronald F. Inglehart: Lemondtunk Istenről? A vallás világszintű hanyatlása (121)
 • Zanny Minton Beddoes: Kína, a vizek ura (126)

Képek

 • Károlyi András grafikái (12,109, 114)