Magyar Tudomány 2022/1

Tanulmányok 

 • Simai Mihály: A „húszas évek”. A geopolitika és a világjárvány a globalizáció új szakaszában – visszapillantás és előretekintés (3)
 • Szekanecz Zoltán, Erdei Anna, Falus András: Covid19: vírus, válasz, védettség, vakcina (23)
 • Füri Péter: Az új koronavírussal való megfertőződés valószínűségét befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata numerikus modellezés segítségével (39)
 • Szántó R. Tibor: Gaia sóhaja (48)
 • Haszpra László: Fejezetek az üvegházhatás-kutatás történetéből (57)
 • Holl András: A hazai tudományos eredmények láthatóvá tétele, kiaknázása és megőrzése modern eszközökkel (69)
 • Ásványi Katalin, Fehér Zsuzsanna, Zsóka Ágnes: „Erősödött bennem a fenntartható életmód iránti igény”. Hogyan fejleszthető az egyetemisták fenntarthatósági tudatossága egy kurzus által? (79)
 • Hargittai Magdolna, Hargittai István: Telegdi Bálint, a virtuóz kísérleti fizikus. Centenáriumi megemlékezés (94)

Megemlékezés

 • Chikán Attila: Építőkövek egy életműből. Kornai János (1928–2021) (101)
 • Szalai Júlia: Kornai János, A kozmopolita patrióta (107)
 • Dudits Dénes: Személyes tiszteletadás Alföldi Lajos emlékének (110)
 • Raskó István: Emlékmorzsák. Alföldi Lajos (1927–2021) (112)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Duda Ernő: Vírusvadászat: izgalmas krimi, elgondolkodtató beszélgetések és lehangoló konzekvenciák (114)
 • Békés Csaba: Magyar–kínai kapcsolatok a hidegháború idején (116)
 • Barnucz Nóra: Courage in Politics (119)
 • Székely Levente: A magyar internet történetei (122)
 • Daradics Boglárka: Ecsetvonások Lukács György pályaképéhez 8125)
 • Nyusztay Iván: Influencing Beckett / Beckett Influencing (128)
 • Scheffer Kevin: A világ bizonyos szimmetriája (132)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (134)

Elektronikusan elérhető itt.

Magyar Tudomány 2021/11

Tematikus összeállítás • Az egyetem feladatáról. Összefoglaló az MTA fórumán megjelent írásokról és véleményekről • The Role of Universities. A Summary of the Articles and Comments from the Forum of the Hungarian Academy of Sciences

Vendégszerkesztő: Kollár László

 • Kollár László, Borhy László, Erdei Anna, Hudecz Ferenc, Kosztolányi György, Pléh Csaba, Török Péter, Vékás Lajos: Bevezető (1419)
 • Kollár László: Gondolatok az egyetemekről és a kutatásról (1426)
 • Patkós András: Az akadémiai kiválóság igazi letéteményesei (1432)
 • Kiss L. László, Török Péter: Gondolatok az egyetemi életpályáról, előmenetelről és minősítésről (1438)
 • Keszei Ernő: A bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség célja és értelme (1446)
 • Gselmann Eszter, Solymosi Katalin: A felsőoktatás diverzitásának növeléséhez alapvető szemléletváltásra van szükség (1451)
 • Halász Gábor: A tanulás és tanítás minősége és eredményessége az egyetemeken (1477)
 • Molnár Gyöngyvér: Az IKT szerepe a felsőoktatás megújításában (1488)
 • Bódis József: Egyetem működtetése, összefoglalás a különböző típusokról, lehetőségek, kihívások (1502)

Tanulmányok

 • Németh Tamás, Mócsai Attila: A neutrofil granulociták új szerepekben (1509)
 • Jánosi András: A szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásának és prognózisának változása. Magyarországon az elmúlt ötven évben (1970–2020) (1519)
 • Sólyom Jenő: Fizikusok az állambiztonsági szolgálatok célkeresztjében és hálójában. II. rész (1528)

Ki a tudós?

 • Pelle Anita: Európai gazdasági integrációs kutatások válságok, Brexit és világjárvány idején (1538)

Könyvszemle

 • Sipos Júlia gondozásában
 • Ralitsa Savova: A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés vidéken (1543)
 • Lara Scaglia: Az emberről alkotott fogalmak változása a késő felvilágosodástól a kora romantikáig (1546)
 • Keller Krisztina: A márkanevek világa (1549)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1552)

Elektronikusan elérhető itt.