Európai Jog 2023/5

Vezértanulmány

 • Tahyné Kovács Ágnes: A természet helyreállításáról szóló európai bizottsági javaslat margójára (1)

Jogharmonizáció

 • Mészáros Pál Emil, Projics Nárcisz: A kiskorú gyermek meghallgatása a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben a Brüsszel IIb. rendelet tükrében (10)
 • Szilágyi Pál: Egy javaslat a sötét mintázatok és megoldások elleni fellépés szabályozására (19)

Fórum

 • Angyal-Szűrös László, Elek Balázs, Horváth-Tóth Imola, Katona Rita, Pfeifer Péter: Mit köszönhet a bűnügyi együttműködés az Európai Unió Bíróságának? (26)

Recenzió

 • Martin Márton: Beszámoló a IV. Pécsi Magánjogi Szimpóziumról (38)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/10

Tanulmányok

 • Parti Tamás: Jog és komplexitás – egy komplex jogrendszermodell (557)
 • Bányai Orsolya: Világképek egy (környezet)jogász nézőpontjából (565)
 • Elek Balázs: A favor defensionis elv megjelenései az új büntetőeljárási törvény rendes perorvoslataiban (573)
 • Pápai-Tarr Ágnes: Néhány gondolat az ittas vezetések szankciókiszabási gyakorlatáról (581)
 • Dudás Attila: A designer drogok köz- és magánjogi minősítése a szerb jogban (590)
 • Pálfiné Láris Liliána: Az uniós büntetőjog érvényesülésének problémái a belső jogban alkotmányjogi megközelítésben I. (600)
 • Horváth Gyöngyi: A közjegyzői kamarák rendszerváltáskori újjászületése Magyarországon – A közjegyzőség létrejötte és kamaráik működésének megkezdése (611)
 • Bócz Endre (1937-2021) (620)