Szociológiai Szemle 2022/3

Tanulmányok

 • Éber Márk Áron: Párhuzamosok a végtelenben. Tizenegy közös pont Niklas Luhmann és Pierre Bourdieu társadalomelméletében (4)
 • Virágh Enikő Anna, Szepesi Balázs: Vállalkozók reprezentációja a főáramú online médiában Magyarországon (24)
 • Ilyés Virág, Lőrincz László: Női és férfi karrierutak Magyarországon. Foglalkozási mintázatok szerepe a vezetői bérek és béregyenlőtlenségek alakulásában (57)
 • Szalma Ivett, Takács Judit: Hogyan hatott a Covid-19 pandémia a reprodukációs döntésekre Magyarországon? (84)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

 • Rakovics Zsófia: Oksági következtetések. A statisztikaelmélettől a társadalomtudományi alkalmazásokig és vissza (113)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2021/1

V4-ek és az EU

 • Bíró-Nagy András, Laki Gergely: Ajánlások és teljesülésük. A V4-ek országspecifikus ajánlásai európai kontextusban (7)

Politikai kommunikáció és expresszivitás tematikus blokk

 • Szabó Gabriella: Előszó a politikai kommunikáció és expresszivitás tematikus blokkhoz (37)
 • Szabó Gabriella, Kiss Balázs: Politikai kommunikáció és expresszivitás (39)
 • Szabó Gabriella, Farkas Xénia: Libernyákok és O1G. Modortalanság a politikai kommunikációban (60)
 • Burai Krisztina, Bene Márton: Érzelmek húrjain. Politikai kommunikáció és állampolgári reaktivitás a közösségi médiában (82)
 • Kiss Balázs, Szabó Lilla Petronella, Farkas Xénia: Ki lehet áldozat? Viktimizáció a 2017-es magyar metoo-vitában (104)

Vita

 • Éber Márk Áron: A középosztály mint akarat és képzet. A középosztály normatív és leíró koncepciójának kritikája (129)

Recenzió

 • Madlovics Bálint: Plebiszciter vezérdemokrácia és posztkommunista klientelizmus. Kísérletek az informalitás politikai elemzésbe történő integrálására (145)
 • Könyvfigyelő (157)
 • Abstracts (161)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.