Demográfia 2022/2-3

Tanulmányok

  • Szabó Laura: Előszó a „Roma népesedési viszonyok, 1990–2011” tematikus különszámhoz (103)
  • Szabó Laura, Spéder Zsolt: A roma népesség termékenységének összehasonlító vizsgálata négy kelet-közép-európai országban (117)
  • Spéder Zsolt: A hazai „roma kötődésű” népesség termékenységi magatartásának egyes jellemzői (Előtanulmány egy népesség-előreszámításhoz) (155)
  • Bálint Lajos: Kísérlet a roma népesség várható élettartamának meghatározására (173)
  • Durst Judit: A magyarországi alacsony képzettségű romák transznacionális migrációja, periodikus mobilitása: egy etnográfiai kutatás tanulságai Észak-Magyarországról (211)
  • Szabó Laura: Roma-nem roma vegyes párkapcsolatok és etnikai reprodukció a roma nemzetiségű nők körében Magyarországon, 1990, 2011 (235)
  • Obádovics Csilla: A magyarországi, roma kötődésű népesség előreszámítása 2050-ig (279)
  • Szerzőinknek (311)
  • Megrendelőlap (315)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.