Közgazdasági Szemle 2021/7-8

Az MKE 2020. évi konferenciája

Vendégszerkesztő: Köllő János

Háztartás-gazdaságtan

  • Berlinger Edina, Dobránszky-Bartus Katalin, Molnár György: Lejárt tartozások fogságában (709)
  • Keresztély Tibor, Madari Zoltán: A háztartások eltitkolt jövedelmének becslése inverz keresleti függvénnyel (736)
  • Kökény László, Stefkovics Ádám, Hortay Olivér: A szubjektív energiaszegénység mérésének problémái Magyarországon (753)

Pénzügytan

  • Dömötör Barbara, Ölvedi Tímea: A személyközi hitelezés létjogosultsága a pénzügyi közvetítésben (773)
  • Neszveda Gábor, Vágó Ákos: A likviditásnyújtás kereskedési stratégiájának hozamvizsgálata a magyar részvénypiacon (794)
  • Till Gábor: Az árfolyam-nyereség arány szerepe a német tőzsdei kereskedésben (815)

Sportmatematika

  • Csató László: Pontozási rendszerek szimulációs összehasonlítása (847)
  • Gyimesi András, Braun Erik: Van-e esélyük a feljutó csapatoknak a bennmaradásra? (863)

Könyvismertetés

  • Halm Tamás: Az Európai Unió történetének legutóbbi évtizede – integrációelméletek prizmájának fénytörésében. Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban (890)
  • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (897)