Ügyészek Lapja 2022/1-2

Tanulmányok

 • Tittmann-né Babják Tamara: A pénzmosás bűncselekményének szabályozási és bizonyítási nehézségei – a büntetlen utócselekménytől napjainkig (5)
 • Fórizs Sándor: Fegyverhasználati esetek kivizsgálása 1945-1949 között a Honvéd Határőrségnél (19)
 • Komporday-Orosz Noémi: A büntetőjog és polgári jog kárfogalma – azonos terminológia, eltérő definíciók (35)

Disputa

 • Sárik Eszter, Vass Péter: Egy a valóság és ezer a ruhája… Beszámoló „A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei” című konferenciáról (57)
 • Bőczné Neparáczki Anna: Bűnözéskutatás Európa közepén. Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet Vókó György és Mészáros Ádám emlékére rendezett konferenciájáról (69)

Figyelő – OKRI hírek

 • Bolyky Orsolya: A kiszolgáltatottság fogalmának jogi értelmezése, különös tekintettel az idős korú áldozatokra (77)
 • Solt Ágnes: Hogyan veszélyeztetjük a gyerekeket? Jogerős esetek változásai 2015 évről 2020-ra (87)
 • Nagy László Tibor: Pirotechnika a stadionokban (97)
 • Tilki Katalin: Egy állatkínzással kapcsolatos jogeset során felvetődött kérdések (103)
 • Bőczné Neparáczki Anna: A szabadlábon védekező terhelt, valamint védőjének ügyirat-megismerési joga az Európai Unió elvárásainak fényében (111)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Bogdány Gyula, Deák Zoltán: Utazók sérelmére elkövetett fegyveres rablás az M5-ös autópályán (119)

Jog és irodalom

 • Kiss Anna: Az irodalomterápia szerepe a büntetés-végrehajtásban (129)

Könyvismertetés

 • Tanulmánykötet Mészáros Ádám emlékére (139)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (141)

Ügyészek Lapja 2021/5

Tanulmányok

 • Szurok Szabina: Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárások gyakorlata és az abban való ügyészi részvétel (5)
 • Vadász Ágnes: „Hogyan tudnék élni nélküled?” – avagy a párkapcsolatok megszűnése utáni zaklatás szankcionálásának aggályai (17)
 • Ritter Ildikó: Öregember neme vénember?! Az időskori kriminalitás jellemzői. I. rész (31)

Disputa

 • Windt Szandra: „Aki még nincs 18 éves, az tabu”. Egy gyermekprostitúcióról tartott kerekasztal-beszélgetés összegzése (49)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Deák Zoltán: Újabb jogértelemzési anomália az egyedi azonosító jellel visszaélés bűncselekménye körében? Reflexió a Kúria egy eseti döntésére (57)

Figyelő – Egyesületi hírek

 • Hipp Katalin: Végrehajtás után (65)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Steve Z. Barn: British surveillance since the Snowden revelations (71)
 • Bory Noémi: Repercusión de la pandemia provacada por el virus SARS-CoV-2 sobre los servicios penitenciarios, además sobre los derechos y obligaciones de los menores ingresados en institutiones cerradas (79)

Könyvismertetés

 • Firkó Zsolt: Gál István László: A magyar állam titkainak büntetőjogi védelme (95)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (101)

Elektronikusan elérhető itt.