Jogtudományi Közlöny 2022/3

 • Deák Dániel: A kánonjog értelmezéséről világi jogi nézőpontból (93)
 • Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőjogi elzárás büntetéskiszabási tapasztalatai (104)
 • Pap Kristóf: A tudomány beszennyez? (113)
 • Forgács Imre: Transzatlanti jogi védőháló (121)
 • Rozsnyai Balázs: Újrabootolni? Az amerikai igazságszolgáltatási rendszer megreformálásárólAz amerikai igazságszolgáltatási rendszer megreformálásáról (128)
 • Varga Benedek: A határtér feltérképezése (133)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/6

Tanulmány

 • Blutman László: A jogállamiság követelménye az Európai Unió jogában: felújítás alatt (261)
 • Deák Dániel: Közpénz a magánosított felsőoktatásban (271)
 • Németh Gábor: A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése (278)

Vita

 • Szabó Marcell: A bizonyítás súlypontjának áthelyeződése a büntetőeljárásban (289)

Szemle

 • Tóth Gabriella: Az elektronikus kapcsolattartás szabályai a polgári eljárásokban a kodifikáció tükrében (297)

Jogirodalom – jogélet

 • Egri-Kovács Krisztián: Politikai filozófiai dilemmák. Recenzió Tóth J. Zoltán könyvéről (305)

Állam- és Jogtudomány

Tanulmány

 • Andrási Gábor: Szakmai etika oktatása jogászoknak: lehetséges célok, módszerek,
  amerikai és angol példák és értékelésük (3)
 • Deák Dániel: A pozitív jog válsága és a pozitivista jogfelfogás korlátai (33)
 • Gellérné Lukács Éva: Az egyenlő bánásmód, a nem diszkriminatív akadályok és az intézményesített jogvédelem fejlődése a személyek szabad mozgása területén (61)
 • Jakab András: Mit tehet az alkotmányjog a demokrácia és a jogállamiság eróziója ellen? A demokrácia és a jogállamiság védelmének elválaszthatatlanságáról (74)
 • Prugberger Tamás: Az előreláthatósági klauzula alkalmazási lehetőségének néhány problémája a polgári jogi és különösen a munkajogi szerződéses kötelmek esetében (97)
 • Szente Zoltán: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái (115)

Recenzió

 • Benke József: Hernán Corral Talciani (szerk.): Venire contra factum proprium. Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos propios )140)
 • Rácz Lilla: Szeibert Orsolya (szerk.): Developments in Family Law Year by Year I (150)
 • Techet Péter: Thomas Olechowski: Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers (160)
 • Ződi Zsolt: Török Bernát: Szabadon szólni demokráciában. A szólásszabadság
  magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében (172)

Elektronikus formában elérhető itt.