Fontes Iuris 2021/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Ökrös Oszkár európai uniós ügyekért felelős államtitkárral (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Ujvári Blanka: Az Alkotmánybíróság hontalansággal kapcsolatos határozatai (9)

Büntetőjog

 • Busch Balázs, Vass Péter: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a bírósági eljárást érintő változások II. (16)

Magánjog

 • Rónai Orsolya: A közbeszerzési eljárás megnyerésével kapcsolatos esély elvesztésére alapított kártérítési igény (29)

Európai és nemzetközi jog

 • De Negri Laura: Az európai integráció hatása a hagyatéki ügyekre (36)
 • Vercseg-Pap Orsolya: A laboratóriumtól az igazolványig: a vakcinázás útja az Európai Unióban (41)

Jogértelmezés (51)

Konferencia-összefoglaló (55)

Hírek, események

 • Közéleti események (59)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (63)

Elektronikusan elérhető itt.

Közjegyzők Közlönye 2021/2

 • Parti Tamás: Technológiák és rítusok, avagy a távol lévő ügyfelek részvételével lefolytatott közjegyzői eljárások kezdeti tapasztalatai Magyarországon (5)
 • Miczán Péter: A nemleges (negatív) tény bizonyításáról II. (14)
 • Molnár Tamás: A közjegyző előtti előzetes bizonyítás elméleti megközelítése, valamint az igazságügyi szakértő kirendelésének egyes kérdései (31)
 • Juhász Ivett: Személyes adatok kezelése a közjegyzői nemperes eljárásokban II. (42)
 • Grünvaldné Szántó Szilvia: A közjegyzőség Olaszországban és itthon (59)
 • De Negri Laura: Az Európai Öröklési Rendelet egyik legnagyobb kihívása: az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helyének megállapítása (74)
 • Sajtószemle (86)
 • Summary (89)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.