Történelmi Szemle 2022/4

Hitelviszonyok Magyarországon a kései rendiség idején, 1700-1848

  • Szijártó M. István: Bevezető megjegyzések (641)
  • Danyi Pál: A konvenciós pénzrendszer bevezetése a 18. század közepén és ennek jelentősége (649)
  • Kovács Krisztián: „Bizonyos elválaszthatatlan szükségeinktől viseltetvén.” – 17-19. századi zálogszerződések a Rádayak levelestárából (673)
  • Kurucz György: Főnemesi hitelforgalom és betáblázási tőkeértékek Tolna, Baranya, Zala és Vas vármegyében a 18-19. század fordulóján (689)
  • Hites Sándor: A Hitel fikciós példázatai. Két elbeszélés az 1830-as évekből (709)
  • Szilágyi Adrienn: Adósok és hitelezők. A Károlyi család közös kasszája a 19. századi kimutatásokban (725)

Tanulmányok

  • Ribi András: A nádori közgyűléseken közreműködő hiteleshelyek a kezdetektől 1435-ig (745)
  • Ordasi Ágnes: Elszámolt milliók vagy túlhajszolt centralizáció, avagy miért mondott le az az bizonyos másik Batthyány Lajos? (767)
  • Váradi Natália: Ötvenéves az 1972-es beadvány. A kárpátaljai magyarság 1944 utáni nemzeti újraszerveződése (785)

Vita

  • Horváth Gergely Krisztián: A magyar típusú jelenkortörténet – a vidéktörténet szemszögéből (805)