Múltunk 2022/3

Telepítéspolitika

 • Berecz Ágoston: Új állami telepítések a Bánságban és Erdélyben (1894-1914) (4)
 • Molnár Csongor: „Hazatelepítésük kívánatos és szükséges.” A Független Horvát Állam területén élő magyarok hazatelepítésének koncepciói és története (41)

Oktatás és neveléstudomány

 • Donáth Péter: Imre Sándor memoárja az 1918-1919. évi forradalmakat követő felelősségre vonásokról. Benedek Marcell, Dénes Lajos, Somogyi Béla és Czakó Ambró ügyéről (74)
 • Somogyvári Lajos, Polyák Zsuzsanna: A „tudományos-technikai forradalom” diskurzusai a magyar neveléstudományban (111)
 • Czabaji Horváth Attila, Albrecht Zsófia, Daru Andrea, Szente Dorina: Az utánpótlásképzés a neveléstudományban (1970-1993) mint társadalmi jelenség megközelítési lehetőségei (132)

Tanulmányok

 • Beretzky Ágnes: Bjornstjerne Bjornson és Robert William Seton-Watson: A szlovák egyenjogúság bajnokai. Emlékezetpolitikai tanulságok (170)
 • Danyi Gábor: Polgárjogi harcos, kentaur, bagdadi tolvaj? Krassó György identitása és szamizdat kiadójának gazdasági működése (200)

Szemle

 • Pócs Nándor: Ellentétek balladája (236)

Múltunk 2021/3

EGYMÁSBA FONÓDÓ TÖRTÉNELEM – A MAGYAR–LENGYEL 20. SZÁZAD

 • Romsics Gergely: Lengyelország helye a magyar külpolitikai gondolkodásban 1920-ban (4)
 • Marek Kornat: Magyarország helye a Tengerköz-koncepcióban. Józef Beck és a lengyel–magyar szövetségről alkotott elképzelései a „Harmadik Európá”-ban (31)
 • Aleksandra Sylburska: Lengyel–magyar politikai és diplomáciai kapcsolatok 1945 és 1948 között (54)
 • Takács Róbert: Desztalinizációs kultúrpolitikák páternoszteren. A tűrés és tiltás, nyugati transzferek és kísérletezés, valamint a lengyel–magyar viszony feszültségei 1956 után (81)
 • Mitrovits Miklós: Politikai ellenzék és kulturális ellenállás Lengyelországban és Magyarországon a késő szocializmusban (összehasonlítás, kapcsolatok, transzferek) (125)
 • Danyi Gábor: Transznacionális diffúzió, ellenzéki „legendák”, képzeletbeli körforgások. A lengyel Szolidaritás mozgalom nem hivatalos recepciója Magyarországon az 1980-as évek elején (154)
 • Michal Przeperski: Galvanizáció – válság – megújulás. Magyar gazdasági és politikai reformok a lengyel médiában az 1980-as években (189)
 • Balázs István Miklós: Kerekasztal-tárgyalások Lengyelországban. Korabeli kritikák és magyar ellenzéki recepciók (216)

SZEMLE

 • Tomasz Kozłowski: Rakowski. Életrajz a Lengyel Egyesült Munkáspárt utolsó vezetőjéről (240)
 • Mitrovits Miklós: Lengyelország, mint az informális kulturális csere központja a hetvenes-nyolcvanas években (251)

Ismertetők elérhetők itt.