Történelmi Szemle 2021/2

Tanulmányok

 • F. Romhányi Beatrix: Az Alföld Árpád-kori népesedési és birtokviszonyai a tatárjárás előtt (161)
 • Szabó-Turákné dr. Póka Ágnes: A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között (193)
 • Dáné Veronka: Egy erdélyi főúri udvar a 17. század közepén. Kemény János continuus szolgái (207)
 • Szalai Ágnes: A helytartók, Bornemissza Anna és a „tanácsi rend” kormányzati szerepe I. Apafi Mihály 1663. évi távolléte idején (227)
 • Deák Ágnes: Ismeretlen konzervatív kiegyezéstervezet – 1864 (241)

Adattár

 • Szabó-Turákné dr. Póka Ágnes: A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között (259)
 • Hagyaték

  • I. Tóth Zoltán: Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. I. rész (289)

  Megemlékezés

  • J. Újváry Zsuzsanna: Zimányi Vera (1930-2021) (315)