Magyar Tudomány 2022/2

Tematikus összeállítás: nők a tudományban

Vendégszerkesztő: Pető Andrea

 • Pető Andrea: Bevezető (141)
 • Svégel Fanni: Tükör által – Dömötör Tekla élete (142)
 • Oláh Róbert: Vendl Mária – A cilinder, a cvikker és a kravátli képviselői között a kristályok első női „nagykövete” (156)
 • Radnóti Katalin: Róna Erzsébet élete és munkássága (167)
 • Tanulmányok
 • Fodor Szilvia: Az átlag alkonya (178)
 • Kis Norbert: Az egyetemi autonómia paradoxona (188)
 • Soltész Márton: Az irodalomtörténet respublikája? Eredmények és perspektívák az 1945 és 1989 közötti korszak irodalompolitikájának történeti kutatásában (196)
 • Csutora Mária: Fenntarthatósági konfliktusok és konfliktuscsökkentés a megosztáson alapuló gazdaságban (203)
 • Oláh Judit, Popp József, Balázs Ervin: Biomassza-alapú gazdaság: a biomassza termelésének és felhasználásának alakulása, különös tekintettel az energetikai hasznosításra I. (217)
 • Domschitz Mátyás, Csorba Zsuzsanna: A beszédmód vizsgálata mint szervezeti kutatási eszköz (232)

Megemlékezés

 • Hargittai István: Bitó László (1934–2021) biofizikus tudós és humanista (242)
 • Minárovits János: Megemlékezés Földes István mikrobiológus, az orvostudomány doktora születésének centenáriumán (247)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Molnár Gábor Tamás: „Miről is szólnak azok a könyvek?” (250)
 • Kiss Jenő: Könyv a budapesti beszédről (253)
 • Büky László: Hálózatok a nyelvben (256)
 • Tószegi Zsuzsanna: „A tudományt nem lehet országhatárok közé zárni” (259)
 • Jaskóné dr. Gácsi Mária: Sokszínű pedagógia (262)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (265)

Elektronikusan elérhető itt.