Európai Jog 2024/2

Vezértanulmány

 • Juhász Endre: 20 év után hogyan tovább az Európai Unióban – jogászként szemlélve (1)

Jogharmonizáció

 • Dudás Dóra Virág: A közigazgatási perrend alapjogi követelményei az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata alapján (6)
 • Csizmadiáné Pethő Tímea: A bíró kizárása a büntetőperben – az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései tükrében (17)

Fórum

 • Fekete Gábor: Az Európai Unió Bíróságának ítélete az általános adatvédelmi rendeleten alapuló kártérítési jog nemzeti bíróság előtt való érvényesíthetőségéről (25)
 • Pesta János: A tulajdonhoz való jog sérthetetlen lényegi tartalma az Alkotmánybíróság 1994 utáni határozatai alapján (32)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/9

 • Bándi Gyula: Erdők, tűzifa, alapjogok (333)
 • Schmidt Richárd: A joghatóságra vonatkozó kikötések alapkérdései az uniós jogban (343)
 • Szabados Tamás: Új fejezet a társaságok határon átnyúló szabad mozgásában (354)
 • Erdős István: Formalizmus a jogelméletben és a magyar joggyakorlatban (362)
 • Csizmadiáné Pethő Tímea: A bírói szerepfelfogás jelentősége a bizonyításban (369)
 • Sipos Marcell, Kiss Gergely Árpád: A munkavállalói alapjogok metamorfózisa, avagy egy idejétmúlt koncepció újbóli térnyerése (378)
 • Vékás Lajos: In memoriam Harmathy Attila (1937-2022) (382)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.