Századok 2023/2

Kapisztrán János levelezése – Kutatástörténet és perspektívák

 • Letizia Pellegrini: Európa és a középkor határvidékén. A Kapisztrán-levelezés, a Magyar Királyság és az oszmán hódítás (215)
 • Klaniczay Gábor: Kapisztrán János, a prédikátor és a csodatevő élő szent Magyarországon (239)
 • Galamb György: Kapisztrán János magyarországi levelezése. Szöveghagyomány és megközelítési szempontok (257)

Tanulmányok

 • C. Tóth Norbert: A váradi Szent László királyról elnevezett társaskáptalan megalapítása (287)
 • Kruppa Tamás: Illésházy István, Forgách Ferenc és a jezsuiták. Megjegyzések a felségsértési per előtörténetéhez (319)
 • Hantos-Varga Márta: Ankét a zsidókérdésről az Uj Kor katolikus folyóirat hasábjain (1936) (341)

Történeti irodalom

 • Kovács Mihai: Miskolczy Ambrus: A román középkor időszerű kérdései. Régi-új viták és közelítések (381)
 • Gyóni Gábor: Mihail Konsztantyinovics Juraszov: Vengrija i russzkije knyazsesztva v XII v. (383)
 • Bárány Zsófia: Deák Ágnes, Tamás Ágnes: Sziszifuszok küzdelme. Kormányzat és sajtópolitika Magyarországon, 1860-1875 (386)
 • Lévai Csaba: Pintér Zoltán Árpád: Fabriczy Kováts Mihály. Egy magyar huszártiszt két kontinensen (389)
 • Törő László Dávid: Murber Ibolya: Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig, 1918-1924. Határtörténetek az első világháború után (392)
 • Molnár Csongor: Caroline Mezger: Forging Germans. Youth, Nation and the National Socialist Mobilization of Ethnic Germans in Yugoslavia, 1918-1944 (394)
 • Joó András: Bartha Ákos: Véres város. Fegyveres ellenállás Budapesten, 1944-1945 (397)
 • Zombory Máté: Apor Péter: Forradalom a hátsó udvarban. Tömegerőszak, antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború utáni Magyarországon, 1945-1946 (400)
 • E számunk munkatársai (405)