Századok 2021/1

A magyar államiság fordulópontjai

 • Székely Tamás: A kiegyezés mint biztonsági játszma. A dualizmus kora biztonságtörténeti perspektívából (5)
 • Egry Gábor, Izsák Anikó Borbála: A városi hitelek és az impériumváltás. Bánsági és szatmári példák (37)
 • Buzgó Gábor: A határmentiség kérdése és Nagyléta. Társadalmi és gazdasági változások egy bihari faluban Trianon után (69)

Tanulmányok

 • Neumann Tibor: Alispánválasztás a középkor végi Magyarországon (99)
 • Vitári Zsolt: A magyarországi „Német Ifjúság” működésének kezdetei. Engedélyezés, legalizálás, állami kontroll (135)

Közlemény

 • Horváth Illés: Reprezentáció és kegyesség. Luxemburgi „Szent” Zsigmond váradi temetése és emlékezete (177)

In memoriam

 • Nagy Balázs: Bak János (1929-2020) (197)

Történeti irodalom

 • Veszprémy László: János M. Bak, Géza Pálffy: Crown and Coronation in Hungary 1000-1916 A.D. (203)
 • Nagy Levente: Ovidiu-Victor Olar: La Boutique de Théophile. Les relations du patriarche de Constantinople Kyrillios Loukaris (1570-1638) ave la Réforme (206)
 • Solymosi József: Hermann Róbert (vál., s. a. r.): Görgei Artúr válogatott írásai. Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk 1848-1915 (209)
 • Vonyó József: Bartha Ákos: Bajcsy-Zsilinszky Endre. Életút és utóélet (211)
 • Czeferner Dóra: Johanna Gehmacher, Elisa Heinrich, Corinna Oesch: Käthe Schirmacher: Agitation und autobiographische Praxis zwischen radikaler Frauenbewegung und völkischer Politik (215)
 • Janek István: Popély Gyula: Felvidék 1929-1939. A második évtized csehszlovák uralom alatt (218)
 • E számunk munkatársai (223)