Politikatudományi Szemle 2022/3

Politikai tanulás

 • Holle Alexandra, Ványi Éva: Helyzetkép a hazai iskolai állampolgári nevelésről. Kontextus, kudarcok, kutatási irányok és kihívások (7)

Kommunikáció – média

 • Burai Krisztina: Érzelmek és viralitás a közösségi médiában. A pártok legnépszerűbb Facebook-bejegyzéseinek érzelmi töltete a 2018-as választási kampányban (37)
 • Nábelek Fruzsina: A negatív kampány magyarázatai. A kampánystratégia hálózati szemléletű megközelítése (59)
 • Farkas Xénia, Bene Márton: Orbán Viktor vizuális és verbális populista stílusa a Facebookon (82)

Kitekintő

 • Kiss Róbert, Zemplényi Lili Naómi: Az Amerikai Politikai Fejlődés (APD) iskolája és a magyar politika mint történeti jelenség (111)

Recenzió

 • Pál Gábor: Kormányzás és közpolitika a döntés prizmáján keresztül (Boda Zsolt: Ki dönt? Kormányzási stílusok és közpolitikai változás Magyarországon 2002–2014. Budapest, Gondolat Kiadó–TK, 2020) (135)
 • Könyvfigyelő (145)
 • Összefoglalók (149)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Médiakutató 2022/2

Újságírás

 • Bajomi-Lázár Péter: Karaktergyilkosság vagy médiabotrány: mi a különbség? (7)
 • Szabó Krisztián: Adatalapú vizuális médiatartalmak Magyarországon (15)

Populizmus

 • Tóth Tamás, Major Zsolt Balázs: Explicit és implicit populizmus. Artikulált és artikulálatlan dichotómiák a populista kommunikációs stílust vizsgáló szövegelemzésekben (37)

Új média

 • Burai Krisztina: (Ki)követés politikai okokból? Az állampolgári kurátori tevékenység vizsgálata a Facebookon a válogatottfolyam-koncepció alapján (49)

Sorozatok

 • Bánszki Kristóf: Cicamica, Böbe baba, Morzsa kutya és a szocializmus. A magyar televíziózás első szériája (65)

Kritika

 • Kékesdi-Boldog Dalma: Informális cenzúrarendszer az államszocialista Romániában Kiss Ágnes Finomhangolás című könyvéről (81)
 • Lendvai Gergely Ferenc: Mondd, ha mered – mondd, ha tudod! Gosztonyi Gergely Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig. A közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása című könyvéről (83)
 • Bene Márton: Közösségi média és politikai részvétel. Cristian Vaccari és Augusto Valeriani Outside the Bubble. Social Media and Political Participation in Western Democracies című könyvéről (85)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2021/1

V4-ek és az EU

 • Bíró-Nagy András, Laki Gergely: Ajánlások és teljesülésük. A V4-ek országspecifikus ajánlásai európai kontextusban (7)

Politikai kommunikáció és expresszivitás tematikus blokk

 • Szabó Gabriella: Előszó a politikai kommunikáció és expresszivitás tematikus blokkhoz (37)
 • Szabó Gabriella, Kiss Balázs: Politikai kommunikáció és expresszivitás (39)
 • Szabó Gabriella, Farkas Xénia: Libernyákok és O1G. Modortalanság a politikai kommunikációban (60)
 • Burai Krisztina, Bene Márton: Érzelmek húrjain. Politikai kommunikáció és állampolgári reaktivitás a közösségi médiában (82)
 • Kiss Balázs, Szabó Lilla Petronella, Farkas Xénia: Ki lehet áldozat? Viktimizáció a 2017-es magyar metoo-vitában (104)

Vita

 • Éber Márk Áron: A középosztály mint akarat és képzet. A középosztály normatív és leíró koncepciójának kritikája (129)

Recenzió

 • Madlovics Bálint: Plebiszciter vezérdemokrácia és posztkommunista klientelizmus. Kísérletek az informalitás politikai elemzésbe történő integrálására (145)
 • Könyvfigyelő (157)
 • Abstracts (161)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.